Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

 

Jaarverslag 2018

Eén van de kwaliteitsprincipes van het federatiedecreet is goed bestuur. De Vlaamse Sportfederatie is decretaal niet verplicht om te voldoen aan de indicatoren rond goed bestuur, maar besliste om een beleid op vlak van goed bestuur te realiseren en zich daarvoor te baseren op de indicatoren uit het decreet op de georganiseerde sportsector.

Jaarlijks geven we een overzicht van ons beleid op vlak van goed bestuur, voor 2018 in dit beknopt verslag.

 

Jaarverslag 2017

 

Download hieronder onze recente jaarverslagen.