16 jun 2020

Algemene vergadering VSF [WORDT VERPLAATST]

De Algemene Vergadering werd een eerste keer verplaatst van 31 maart naar 16 juni. Verschillende agendapunten hebben baat bij een fysieke bijeenkomst. Omdat een fysieke bijeenkomst op 16 juni nog steeds niet mogelijk is, besliste het Bestuursorgaan van de VSF om de Algemene Vergadering opnieuw te verplaatsen naar een latere datum (ten laatste 8 september 2020).

Van zodra de nieuwe datum gekozen is, zal elk lid van de VSF een uitnodiging ontvangen.