15 mei 2019

"Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" (Leuven)

Alle praktische en inhoudelijke informatie over deĀ bijscholing vind je opĀ de website van het Dynamo Project.
Ook inschrijven kan je doen via die pagina.