Traject sportclubondersteuning

Sportclubs staan voor zeer grote uitdagingen. Sportclubondersteuning is nu - meer dan ooit - noodzakelijk en belangrijk. 
Als federatie sta je hier voor een uitdagende opdracht. Hoe zorg je ervoor dat clubbezoeken een blijvend effect hebben? Hoe kan je je clubs effectief en efficiënt ondersteunen op een positieve manier? 

VSF organiseert op regelmatige basis een traject sportclubondersteuning. Voor iedereen die in een federatie bezig is het met ondersteunen van clubs. Bedoeling van dit traject is de sportclubondersteuners inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun taak.

Programma

Het traject focust in vijf sessies op volgende aspecten van sportclubondersteuning:

  1. Strategiebepaling sportclubondersteuning: beleid, prioriteiten, hoe keuzes maken, invulling binnen de federatie
  2. Sportclub 2.0, clubondersteuning vanuit de federatie i.f.v. de sportclub van de toekomst
  3. Clubbezoeken en competenties sportclubondersteuner: aanpak en invulling clubbezoeken, vaardigheden en de rol van de clubondersteuner
  4. Efficiënte werking: efficiëntie in clubondersteuning, rendement en optimalisatie
  5. Relatie club & federatie versterken: betrokkenheid en binding, clubbehoeften en de rol van de federatie

Inschrijven

Het traject sportclubondersteuning 2017 is voorbij. Momenteel is inschrijven niet mogelijk. Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat het ons weten!