18 mrt 2019

Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier (Pelt)

Alle praktische en inhoudelijke informatie over deĀ bijscholing vind je opĀ de website van het Dynamo Project.
Ook inschrijven kan je doen via die pagina.