De combinatie vrijwilliger en verenigingswerker

Verenigingswerk
Vrijwilligers
Sportclubs
Sportfederaties

Wil je binnen je sportclub iemand inzetten als vrijwilliger, maar tegelijk ook als verenigingswerker? Let dan wel op: die combinatie heeft bepaalde beperkingen. 

Het is immers verboden om een forfaitair vergoede vrijwilliger op hetzelfde ogenblik voor dezelfde organisatie in te zetten als verenigingswerker. Die bepaling staat los van de activiteit of de functie die de persoon uitvoert in je sportorganisatie. 

Krijgt een vrijwilliger een forfaitaire onkostenvergoeding van bijvoorbeeld 35 euro per dag (zonder dat hij de onkosten moet bewijzen)? Dan kan hij op datzelfde ogenblik niet  als verenigingswerker aan de slag binnen diezelfde club. Ook niet als hij twee verschillende  functies uitoefent.

Krijgt een vrijwilliger enkel een reële terugbetaling van zijn onkosten? Dan kan hij op datzelfde ogenblik wél als verenigingswerker aan de slag binnen diezelfde club. Maar enkel op voorwaarde dat hij een andere functie of activiteit uitoefent. 

Afbeelding
basketring

Voorbeeld

Céline helpt in basketbalclub 'De Gouden Ring' met administratie als vrijwilliger. Ze is ook trainer bij diezelfde club. Voor het administratieve werk mag ze onkosten terugbetaald krijgen, en voor haar prestaties als trainer zal ze vergoed worden als verenigingswerker.

Je kan wel de combinatie maken van de statuten vrijwilligerswerk en verenigingswerk, indien ze niet overlappen in de tijd. Een vlotte overgang is voorzien, maar combineren is niet oneindig. Want je mag slechts 3 overeenkomsten verenigingswerk in 1 jaar afsluiten met dezelfde persoon.

Ook interessant
Vergoedingen
Iedere verenigingswerker ontvangt een vergoeding als tegenprestatie. Waar moet je op letten bij het bepalen ...
Vergoedingen
Wat zijn de maximumbedragen voor de onkostenvergoeding van een vrijwilliger?
Vergoedingen
Verplichte kost! We nemen je mee door de inhoud van de overeenkomst en helpen met modeldocumenten.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie