Elektronische aangifte van het verenigingswerk

Vergoedingen
Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Zet je als sportclub verenigingswerkers in? Dan ben je verantwoordelijk voor de elektronische aangifte van het verenigingswerk. De aangifte gebeurt voor iedere verenigingswerker afzonderlijk, vóór de aanvang van de prestaties.

Om de aangifteplicht tot een minimum te herleiden, ontwikkelde de RSZ-administratie een zeer eenvoudige tool. Het volstaat in te loggen op de website www.verenigingswerk.be en het rijksregisternummer in te geven van de verenigingswerker voor wie je de aangifte wil doen. De verenigingswerker moet zelf geen aangifte doen bij de onlinedienst, maar heeft wel toegang tot de inhoud van de aangifte. Zo kan hij perfect opvolgen welke vereniging wat heeft aangegeven voor hem. Dat geeft hem de mogelijkheid om de correctheid van de aangifte op te volgen, maar ook om te waken over de omvang van zijn vergoedingen. 

Vooraf info doorgeven

Nieuw sinds februari 2021 is dat je vooraf ook informatie moet doorgeven over de verenigingswerker. Dat gaat over volgende gegevens:

  • Rijksregisternummer
  • Begin- en einduren van de prestaties (per maand)
  • Vergoeding per prestatie

Op het platform kun je vooraf controleren of de persoon in kwestie voldoet aan de voorwaarden rond tewerkstelling. Zo weet je meteen of hij of zij in aanmerking komt voor het statuut verenigingswerk.

Prestaties doorgeven of wijzigen

Net zoals in de vorige regeling verenigingswerk kan je tot 1 maand later activiteiten in het verenigingswerk doorgeven via www.verenigingswerk.be. Heb je de deadline gemist? Neem dan contact op met de RSZ via contact@rsz.fgov.be en vermeld in je mail de noodzakelijke informatie voor de aangifte.

Ook interessant
Vergoedingen
Verenigingswerk
Deze brochure geeft je alle informatie over de recente wetgeving rond het verenigingswerk.
Verenigingswerk
Vergoeden via het verenigingswerk kan een oplossing bieden bij het inzetten van trainers, coaches, officials ...
Vergoedingen
Verplichte kost! We nemen je mee door de inhoud van de overeenkomst en helpen met modeldocumenten.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie