Het werkrooster bij verenigingswerk

Vergoedingen
Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Wanneer een verenigingswerker aan de slag wil binnen een sportorganisatie, zullen de beide partijen een deal sluiten over het werkrooster. Met welke regels moet je rekening houden?

Je mag maximaal 50 uren per maand presteren als verenigingswerker. Maar het aantal uren wordt beoordeeld per trimester (max. 150 uren) waarbij je gemiddeld die grens niet mag overschrijden.

Voorbeeld

Een medewerker werkt in januari 55 uren, in februari 20 uren en in maart 60 uren. Ondanks het feit dat deze persoon in 2 maanden het maximum overschrijdt, is er geen overtreding omdat hij gemiddeld 45 uur per maand (135 uren / 3) actief was.

Afbeelding
onderhoud zwembad

Let op! Het maximaal aantal uren is geldig voor alle activiteiten als verenigingswerker, dus binnen meerdere clubs.
Overuren zijn niet mogelijk. Extra prestaties moeten vooraf overeengekomen worden tussen beide partijen, inclusief een schriftelijke bevestiging.

Vast werkrooster of variabel werkrooster

Je kan twee soorten werkroosters hanteren bij het opstellen van de overeenkomst en aangifte bij de RSZ: een vast of een variabel werkrooster.

  • Bij een trainer die steeds op dezelfde momenten een team begeleidt kan je vast werkrooster opstellen. Bijvoorbeeld: elke woensdag en vrijdag training van 18u30 tot 20u (3 uur/week).
  • Bij ondersteunend werk kies je misschien beter voor een variabel werkrooster: 5 uren in week 1 en 7 uren in week 2. Voor de aangifte moet je de effectieve prestaties doorgeven aan de RSZ, niet het werkrooster. Je moet de verenigingswerker wel 5 dagen vooraf informeren over wanneer die concreet moet presteren.

Werkroosters vormen vaak een probleem in de sport omdat je niet altijd kan voorspellen hoe lang een activiteit (bv. wedstrijd) zal duren.

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst verenigingswerk kunnen de betrokken partijen het werkrooster steeds met onderling akkoord aanpassen of wijzigen. Ook wanneer een werkrooster niet voldoet, of wanneer een afwijking nodig is, kunnen de betrokken partijen steeds met onderling akkoord een afwijking overeenkomen. Dat moet in ieder geval schriftelijk gebeuren, omdat het gewijzigde werkrooster een onderdeel vormt van de verplichte schriftelijke overeenkomst

Verplichte pauzes

De duur van de werktijden is wettelijk beperkt. Je leest in onderstaande tabel wanneer je een verplichte pauze moet inlassen voor de verenigingswerker. Het is als sportclub verplicht om de pauze toe te kennen. Het is ook niet mogelijk om hiervan af te wijken bij onderlinge overeenkomst. 
 

Activiteit Pauze
Na 6 ononderbroken uren 15 minuten
Tussen 2 opeenvolgende dagen 11 uren
Na 6 opeenvolgende dagen 24 uren

 

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vergoedingen
Verplichte kost! We nemen je mee door de inhoud van de overeenkomst en helpen met modeldocumenten.
Vergoedingen
Iedere verenigingswerker ontvangt een vergoeding als tegenprestatie. Waar moet je op letten bij het bepalen ...
Vergoedingen
Verenigingswerk
Deze brochure geeft je alle informatie over de recente wetgeving rond het verenigingswerk.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie