Mag je een coronacertificaat vragen aan medewerkers of sporters?

Corona
Privacy
Werkgevers
Sportclubs
Sportfederaties

Vaccinatie wordt aanzien als de oplossing voor de Corona-pandemie. Nu we meer en meer terug met elkaar in contact komen, komt de vraag dikwijls naar boven: mag ik als club een coronacertificaat vragen aan de sporters? Of mag ik als federatie dit bewijs vragen aan mijn medewerkers?

In de VS hebben Google en Facebook reeds aangekondigd dat de toegang tot hun gebouwen zal ontzegd worden aan niet-gevaccineerden. Maar is dat in België toegelaten?

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een medewerker?

Neen, dat mag niet.

We denken daarbij aan trainers en andere vrijwilligers, werknemers, ... in je sportorganisatie.

De GDPR wetgeving is daarin erg duidelijk: De vaccinatiestatus van een persoon valt onder de categorie gezondheidsgegevens. En dat is een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR regelgeving. Verwerking van deze bijzondere categorie gegevens is verboden, tenzij voldaan is aan een uitzondering. Zo kan dit wel verwerkt worden indien dit bepaald is in een wettelijk kader (bv grenscontrole, grote events die coronacertificaat/coronaticket moeten controleren, ...) of bij een vrije, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 • Momenteel is er geen wettelijk kader dat  het voorleggen van een vaccinatiebewijs voorziet voor medewerkers. 
 • Het vragen van een vrije, uitdrukkelijke toestemming is moeilijk. Deze toestemming moet vrij kunnen gegeven worden, wat wil zeggen dat er geen gevolgen mogen gekoppeld zijn aan het weigeren om dit voor te leggen.

Is er een arbeidsrelatie? Dan is vrije toestemming bijna niet mogelijk, gezien de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een sporter?

Ook dit is niet toegelaten.

Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen is momenteel niet mogelijk. Slechts in enkele gevallen geeft de overheid toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven.

Net zoals bij een medewerker gaat het ook hier om gezondheidsgegevens en dus om 'bijzondere categorie van persoonsgegevens'. 

Daarnaast mogen er geen gevolgen gekoppeld worden aan het al dan niet geven van een toestemming voor deze gegevensverwerking. Als je bv het deelnemen aan de sport zou ontzeggen aan wie het bewijs niet wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is, en kan deze toestemming dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking. 

Wanneer mag ik het wel vragen?

Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer in dit voorzien is in de wetgeving. Voor de sportsector komt het er op neer dat dit enkel kan voor het publiek indien de activiteit voldoet aan de richtlijnen van een massa-event.

Enkel indien een activiteit met publiek indoor meer dan 200 personen of outdoor meer dan 400 personen telt (vanaf 1/10/2021 indoor 500 en outdoor 750), kan je werken met covid safe ticket. Daar bovenop zijn enkele voorwaarden:

 • Voor deze ‘massa-events’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Covid safe ticket wordt toegepast voor alle bezoekers
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
 • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het event aan te bieden.

Wat mag je wel doen?

het protocol van de overheid legt de minimum veiligheidsnormen op die gehanteerd moeten worden door een organisator. Je kan er voor kiezen strenger te zijn dan deze minimumnorm door het toepassen van extra veiligheidsprincipes waarbij geen gezondheidsgegevens moeten verwerkt worden:

 • Mondmaskers behouden 
 • Extra ontsmetting van handen en materiaal voorzien
 • Deelnemers opdelen in kleinere bubbels
 • Vragen niet deel te nemen als men niet gevaccineerd is, of als men zich ziek voelt (zonder dit zelf te controleren)

Mocht de regelgeving veranderen, kan de toepassing wel mogelijk worden.

Zo werden grote events verplicht de coronastatus na te gaan. Daardoor is het voor deze organisatoren een verwerking op basis van een wettelijke verplichting. 

Zodra wij weet hebben van dergelijke aanpassingen in de regelgeving, vullen we deze pagina aan.

Ook interessant
Corona
Wannneer sportclubs door de coronamaatregelen hun deuren (tijdelijk) moeten sluiten, rijst de vraag wat er met ...
Corona
Werknemers konden in 2020 eenmalig consumptiecheques krijgen. Wat moet je doen om ze ook in je sportclub te ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie