Mag je een coronacertificaat vragen aan sporters of medewerkers?

Corona
Privacy
Werkgevers
Sportclubs
Sportfederaties

Vaccinatie wordt aanzien als de oplossing voor de coronapandemie. Nu we meer en meer opnieuw met elkaar in contact komen, komt de vraag dikwijls naar boven: mag je als club een coronacertificaat vragen aan de sporters? Of mag je als federatie dit bewijs vragen aan je medewerkers? Is het in België toegelaten om niet-gevaccineerden de toegang te weigeren?

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een vrijwilliger of medewerker?

Nee, dat mag niet.

We denken daarbij aan trainers en andere vrijwilligers, werknemers, ... in je sportorganisatie.

De GDPR-wetgeving is daarin erg duidelijk: de vaccinatiestatus van een persoon valt onder de categorie gezondheidsgegevens. En dat is een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR-regelgeving.

Verwerking van die bijzondere categorie gegevens is verboden, tenzij voldaan is aan een uitzondering. Zo kan dit wel verwerkt worden indien dit bepaald is in een wettelijk kader (bv grenscontrole, grote events die coronacertificaat/coronaticket moeten controleren, ...) of bij een vrije, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Afbeelding
coronasafe op de werkvloer
 • Momenteel is er geen wettelijk kader dat het voorleggen van een vaccinatiebewijs voorziet voor medewerkers
 • Het vragen van een vrije, uitdrukkelijke toestemming is moeilijk. Die toestemming moet vrij kunnen gegeven worden, wat wil zeggen dat er geen gevolgen mogen gekoppeld zijn aan het weigeren om dit voor te leggen.

Is er een arbeidsrelatie? Dan is vrije toestemming bijna niet mogelijk, gezien de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een sporter?

Ook dit is niet overal toegelaten.

Net zoals bij een medewerker gaat het ook hier om gezondheidsgegevens en dus om een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR-regelgeving.

Er mogen geen gevolgen gekoppeld zijn aan het al dan niet geven van een toestemming voor gegevensverwerking. Als je bijvoorbeeld het deelnemen aan sport ontzegt aan wie geen vaccinatiebewijs wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is. Deze toestemming kan dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking. 

Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen kan slechts in enkele gevallen. De overheid geeft dan toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven. Dit is in de sportsector het geval voor Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in Vlaanderen voor fitnesscentra.

Wanneer mag ik het wel vragen?

Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer dat is voorzien in de wetgeving. Voor de sportsector kan het momenteel enkel in de fitness en in het horeca-gedeelde, of voor het beperkt toegelaten publiek:

 • Algemeen is geen publiek toegelaten. In afwijking van dit verbod kan elke deelnemer tot en met 17 jaar of elke G-sporter die nood heeft aan begeleiding vergezeld worden door twee meerderjarige personen. Indien een organisatie dit duidelijk vooraf communiceert, kan een CST uitgevoerd worden op het beperkt aanwezige publiek (= de twee meerderjarige personen per minderjarige deelnemer of g-sporter)

Bij het scannen van een certificaat moet de persoon ook een identiteitsdocument voorleggen. Dit ter controle dat het getoonde certificaat van die persoon is. Zorg duidelijk in de aankondiging steeds in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs, rijbewijs, of een ander bewijs van identiteit.

Praktisch

Activiteit zonder CST

Binnen de sport is het slechts heel beperkt mogelijk om een CST te hanteren. Voor de meeste activiteiten is het niet toegestaan. Daar kan je extra veiligheid inbouwen door ervoor te kiezen strenger te zijn dan de minimumnormen. Dit kan door extra veiligheidsprincipes toe te passen waarbij geen CST moet verwerkt worden:

 • Gebruik mondmasker behouden/verstrengen
 • Extra ontsmetting van handen en materiaal voorzien
 • Deelnemers opdelen in kleinere bubbels
 • Vragen niet deel te nemen als iemand niet gevaccineerd is, of als iemand zich ziek voelt (zonder dat zelf te controleren)
 • Zoveel mogelijk activiteiten buiten organiseren

Het CST als toegangsvoorwaarde

Afbeelding
CST

Valt jouw situatie onder de regels waar het CST van toepassing is, dan kan je dit als volgt uitvoeren. Pas deze procedure dan ook niet toe als dit niet voorzien is door een beslissing van de overheid.

Zowel de QR-code in de CovidSafeBE app als de QR-code op het papieren certificaat kunnen gescand worden. Het CST mag uitsluitend worden gelezen met de officiële CovidScanBE app, in combinatie met een identiteitscontrole en dit door de personen die instaan voor de toegangscontrole van aangelegenheden waar het gebruik van het CST kan worden ingezet. Dit is o.a. het geval voor fitnesscentra, horeca, …

Een gedetailleerde handleiding voor het gebruik van de app, kan je onderaan deze pagina downloaden.

Steeds in combinatie met een identiteitscontrole

Bij het scannen van een certificaat moet je ook de identiteit controleren zodat je zeker bent dat het certificaat dat getoond wordt van de juiste persoon is. Een rijbewijs mag ook als identiteitsbewijs.

Uitzonderingen

 • Minderjarigen jonger dan 12 jaar en 2 maanden hebben geen Covid Safe Ticket (CST) nodig voor de toegang tot evenementen, dancings, discotheken en voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen waar het Covid Safe Ticket wordt gevraagd.
 • Minderjarigen jonger dan 16 jaar hebben geen Covid Safe Ticket nodig voor de toegang tot fitnesscentra en horeca-activiteiten.

Privacy en gegevensbescherming

Om beveiligings- en privacy redenen kan niet elke QR-codescanner zomaar de QR-code scannen en de gegevens ervan bekijken. Als het certificaat gescand wordt in België, dan moet de CovidScanBE-app gebruikt worden.

Afbeelding
CST scan steps

Bij het scannen van een CST worden enkel naam en voornaam zichtbaar, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. geldigheidsperiode, geregistreerde isolatie).

Update 19/01/2022:

Verschillende regeringen voeren in bepaalde gevallen het CST in. Volgende informatie is reeds bekend:

Controle van een CST gebeurt via de CovidScanBE app (zie handleiding hieronder).

 • Vlaanderen
  • De Vlaamse regering heeft beslist het CST binnen de sportsector enkel in te zetten voor fitnesscentra.
  • De Horeca regels over gebruik CST zijn van kracht voor kantines en cafetarias.
  • Indien een organisatie dit duidelijk vooraf communiceert, kan een CST uitgevoerd worden op het beperkt aanwezige publiek (= de twee meerderjarige personen per minderjarige deelnemer of g-sporter)
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Het scannen van het CST wordt tijdelijk verplicht. De officiële startdatum is vastgelegd op 15 oktober 2021. De regels worden ingevoerd voor een periode van 3 maanden (tot 14 januari 2022). De volledige FAQ van de overheid is hier te vinden.
  • De nieuwe regeling geldt voor alle sportactiviteiten die doorgaan op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht de afkomst van de sporters.
  • De organisator van de sportactiviteit staat in voor de toegangscontrole met behulp van het CST. Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement. De organisator, manager, personeelsleden, zelfstandige medewerkers en vrijwilligers vallen niet onder deze verplichting van het CST. Zij moeten de bestaande veiligheidsmaatregelen respecteren, waaronder het dragen van een mondmasker.
  • Het CST wordt binnen de sportsector niet gevraagd aan:
   • personen van jonger dan 16 jaar
   • mensen die slechts korte tijd toegang hebben tot het evenement of etablissement zonder plaats te nemen of hieraan deel te nemen (bijvoorbeeld een ouder die een kind vergezelt in de kleedkamer).
   • personen die een die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement
   • schoolgroepen die gebruik maken van een sportinfrastructuur
  • Bij binnensporten is controle van het CST altijd verplicht. Bij sportieve buitenactiviteiten, wordt controle van het CST verplicht bij meer dan 50 aanwezigen.
  • Een organisator/uitbater moet een lijst opstellen van personen die gemachtigd zijn voor het uitvoeren van deze controle. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van de sporter. Het opslaan van gegevens is echter niet toegestaan.
 • Wallonië
  • De Waalse regering verplicht het gebruik van CST sinds 1 november 2021. 
   De verplichtingen zijn gelijkaardig zijn aan deze van het Brussels hoofdstedelijk gewest maar geldig tot 15/04/2022.

Sporters die in een andere regio gaan sporten, moeten rekening houden met de regelgeving van de plaats waar de sport beoefend wordt.

Sancties lopen van 50 tot 500 euro door bezoekers, 50 tot 2500 euro voor organisatoren, of eventueel tijdelijke sluiting van de werking.

Mocht de regelgeving veranderen, lees je hier de laatste info.

Ook interessant
Corona
Wannneer sportclubs door de coronamaatregelen hun deuren (tijdelijk) moeten sluiten, rijst de vraag wat er met ...
Corona
Werknemers konden in 2020 eenmalig consumptiecheques krijgen. Wat moet je doen om ze ook in je sportclub te ...
Privacy
Juiste gegevens zijn belangrijk. Maar hoe dikwijls merken we pas na jaren op dat een typfout is geslopen in ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie