Leden

 

Organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding

Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw
 - Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw
 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw