Leen Magherman

Ondersteuner
  • Aanspreekpunt en ondersteuner van¬†federaties
  • Eindverantwoordelijke voor ons ondersteuningsaanbod van¬†bijscholingen, overlegmomenten, brunchsessies, producten, federatiebezoeken,...
  • Expertisedomeinen: goed bestuur, beleid en werking van de sportfederatie
  • Zetelt in de beoordelingscommissie van de beleidsfocus jeugdsport