Leen Magherman

tel.
09 243 12 90
Ondersteuner
  • Aanspreekpunt en ondersteuner van federaties
  • Ondersteuningsaanbod van bijscholingen, overlegmomenten, producten, federatiebezoeken,...
  • Expertisedomeinen: goed bestuur, beleid en werking van de sportfederatie
  • Zetelt in de beoordelingscommissie van de beleidsfocus jeugdsport