Tine Van Bossuyt

tel.
09 243 12 90
Ondersteuner
  • Ondersteuner van federaties (en in tweede instantie van sportclubs)
  • Expertisedomeinen: sportclubondersteuning, sport voor allen, innovatie in de sport, diversiteit, sportpromotie
  • Zetelt in de beoordelingscommissie van de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod