Corona: richtlijnen sport vanaf 1 oktober

Corona

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 oktober op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 17 september 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 27 september 2021 en de federale FAQ van 1 oktober 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

1 oktober 2021

Alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten vallen volledig weg. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. Deze worden hieronder geduid.

Publiek

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 500 personen en outdoor onder de 750 personen blijft. 
 • Boven deze drempels zijn er twee mogelijkheden:

Je werkt Zonder Covid Safe Ticket​​

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne moet je nog verplicht opvolgen.
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximumaantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

Je werkt Met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig.
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen.
 •  Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.
 • Kinderen tot 12 jaar moeten, net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket, niet getest worden.
 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur

 • Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale MB verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot minstens 31 oktober 2021
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt
  • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan.
  • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet de infrastructuur tijdelijk worden gesloten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend
   • deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona
  • Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
   • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
   • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
   • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
   • Men haalt inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

Let op: lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen. 

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie