Doe mee met de hackathon tegen racisme en discriminatie

Sportparticipatie

Neem jij op 24 en 25 september ook deel aan de eerste hackaton tegen racisme en discriminatie?
Dit verfrissende initiatief gaat uit van Demos onder de vlag van Speak out- act in. Het wil professionals en vrijwilligers uit het jeugdwerk, de jeugdzorg en de sport- en cultuursector samenbrengen om na te denken over racisme en discriminatie.

Afbeelding
hackaton

Hackaton?

Een hackaton is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop aan de slag gaan en zo binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen bedenken. Oorspronkelijk (1999) komt het concept voort uit de ICT-wereld, vandaar de naam: hack en marathon.
Een hackaton heeft als doel om te komen tot een innovatie door er intensief mee aan de slag te gaan. Gedurende twee dagen brengen deelnemers non-stop verschillende talenten in functie van de thema’s mee om daarmee effectieve teams te vormen.

Voor wie?

Tijdens dit innovatie-event verwelkomt Demos iedereen die een steentje wil bijdragen aan het thema. Ben je werknemer of student? Werkzaam binnen de sector? Of kijk je net vanuit een andere bril en expertise naar sport, racisme en discriminatie? Ben je een ondernemer, een vrijwilliger of ervaringsdeskundige? Iedereen is welkom om in teams creatieve oplossingen te bedenken.

Hoe?

Na de kick-off op vrijdagochtend start je met brainstormen en met het uitwerken van een oplossing. Experten uit het werkveld zullen de teams coachen en bijstaan met advies en inzichten. Op zaterdagavond stel je jouw idee voor aan een vakjury en zullen de winnaars bekendgemaakt worden. De winnende ideeën worden achteraf door de stakeholders en experten uitgewerkt tot concrete tools waar jeugdwerkers mee aan de slag kunnen!

Wil je dit niet missen? Schrijf je dan hier in.

deze thema's en vraagstellingen komen aan bod

  • Hoe kunnen we stereotypering en vooroordelen tegengaan? Welke methoden kunnen als sensibiliserend instrument ingezet worden?
  • Hoe kunnen we drempelverlagend werken naar het aspect taal?
  • Hoe kunnen we trainingen voor jeugdprofessionals en vrijwilligers herdenken?
  • Hoe kunnen organisaties zichzelf in vraag stellen als het over inclusie gaat?
  • Hoe kunnen we versnippering voorkomen en samenwerking tussen actoren bevorderen?

Meer informatie vind je op deze website

Speak out- act in!

In januari 2021 kreeg Demos van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van de Vlaamse Gemeenschap een projectsubsidie in het kader van de bestrijding van discriminatie en racisme voor het project Speak Out / Act In. Dit project versterkt jeugdwerkers, medewerkers in de jeugdzorg en andere belanghebbenden die in de sport- en cultuursector werken met jongeren in hun omgang met discriminatie en racisme. Het project loopt van begin 2021 tot eind 2022.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie