Extra coronasteun voor jeugdsportclubs en profsportclubs

Corona

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 9 juli 2021 haar definitieve goedkeuring voor een extra steunpakket van 10 miljoen euro voor Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen voortzetten: jeugdsportclubs en profsportclubs. Bij beide types clubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg.

De regelgeving is dus definitief goedgekeurd, maar treedt pas in werking de dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Pas dan kan Sport Vlaanderen de officiële aanvraagprocedure opstarten, en kan je sportfederatie de middelen voor clubs ontvangen.

De exacte datum van die publicatie? Die kennen we nog niet. Maar Sport Vlaanderen bezorgde de betrokken sportfederaties ter voorbereiding wel al de nodige praktische informatie via e-mail.

Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie houden je sportfederatie verder op de hoogte.

Sportfederaties die nog meer toelichting willen bij deze steunmaatregelen, kunnen hun dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen contacteren.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie