Federale regering keurt aanpassingen verenigingswerk en artikel 17 goed

Op de ministerraad van 7 mei heeft de federale regering een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de verhoging van het maandelijks plafond van inkomsten voor bepaalde categorieën verenigingswerkers toestaat. Er was begin dit jaar een uitzondering beloofd, maar die bleef voorlopig uit.

De Vlaamse Sportfederatie kaartte dit probleem aan bij de beleidsmakers en pers omdat sportclubs en sportfederaties dreigden op zoek te moeten gaan naar fors meer medewerkers om de sportkampen goed en veilig te organiseren deze zomer.

Verdubbeling maandelijks bedrag voor het derde trimester

De wet van 24 december 2020 voorziet dat het bedrag van de maandelijkse inkomsten voor bepaalde categorieën van het verenigingswerk kan verhogen, via koninklijk besluit genomen in de ministerraad. Het ontwerp KB dat vrijdag 7 mei werd goedgekeurd maakt gebruik van deze mogelijkheid en voorziet een verhoging voor volgende categorieën:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Het maandelijks bedrag wordt verdubbeld, van 532,50 euro naar 1.065 euro per maand, maar enkel voor het derde trimester van 2021. De Vlaamse Sportfederatie had graag gezien dat deze verdubbeling voor heel 2021 kon gelden, maar gezien de sociale partners - op UNISOC na - zich unaniem en uitdrukkelijk tegen een verhoging van het plafond hadden uitgesproken, was een verdubbeling voor het derde trimester het hoogst haalbare. Op deze manier kunnen de sportkampen alvast extra verenigingswerkers inschakelen om alles in goede banen te leiden deze zomer. Het jaarlijks plafond blijft wel ongewijzigd. Het KB zal in de tweede helft van juni gepubliceerd worden.

De Vlaamse Sportfederatie blijft achter de schermen onverminderd ijveren voor een definitieve oplossing voor de problematiek van het verengingswerk. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht, want de sociale partners stellen een voor de sportsector onaanvaardbare piste voor. Binnenkort stellen we ons bezwaar tegen de piste van de sociale partners en onze eigen oplossing voor aan de bevoegde minister en de andere beleidsmakers. Wordt dus vervolgd.

Aanpassing 25-dagenregel

Op voorstel van federaal minister Vandenbroucke heeft de federale regering ook een aanpassing doorgevoerd aan artikel 17. Artikel 17 stelt dat bepaalde werkgevers uit de socioculturele sector en sportsector in sommige gevallen vrijgesteld zijn van de verplichting tot het betalen van sociale bijdragen voor bepaalde werknemers. Deze regeling wordt ook wel de 25-dagenregel genoemd. Voor 2021 wordt het aantal dagen waarop je een beroep kan doen op die regel verhoogd van 25 naar 50 dagen.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie