Het Risicovechtsportplatform gaat aan de slag met 'Vechtsport als middel'

Sportlandschap
Sportparticipatie

Het concept 'sport als middel' wordt vaak gelinkt aan vechtsportbeoefening. Verschillende vechtsportclubs geven aan dat ze inzetten op die maatschappelijke meerwaarde. Daarom werkt het Risicovechtsportplatform Vlaanderen sinds eind 2020 een project uit rond deze thematiek. Met als belangrijkste doelstelling te verduidelijken: wat betekent dat nu juist, "vechtsport als middel", en hoe geef je dat concept een doordachte plaats in je eigen werking of in het beleid.

Het project vechtsport als middel

Hoewel meer clubs zich profileren met de boodschap dat zij inzetten op de kracht van vechtsport, is het concept erachter niet altijd duidelijk. Wat is dat nu precies, vechtsport als middel? Met de drijfveer om dat te achterhalen, startte het project binnen het Risicovechtsportplatform in oktober 2020, in samenwerking met de vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel.

Projectmedewerker Fran Vanderstukken: "Met de hulp van de (risico)vechtsportfederaties planden we online gesprekken in met 43 vechtsportclubs. Verschillende vechtsportdisciplines werden zo in het project opgenomen. Tijdens de gesprekken lichtten de clubs hun werking toe. In totaal verzamelden we zo meer dan 25 uur aan gespreksmateriaal, voortvloeiend uit stuk voor stuk aangename en boeiende gesprekken. Na het afronden van deze gesprekken gingen we dan aan de slag met al de verzamelde informatie." 

Om de term te verduidelijken, koppelden ze er volgende definitie aan: "Vechtsport als middel is het expliciet inzetten van vechtsport om extra-sportieve doelstellingen na te streven, die bijkomend zijn aan de sportieve doelstellingen eigen aan de beoefende vechtsport."

Afbeelding
vechtsport als middel

Extra-sportieve doelstellingen versus sportieve doelstellingen

Sportieve doelstellingen hebben met het sportieve aspect van vechtsport te maken:

  • een sporttechnische vaardigheid aanleren (bv. correcte stoottechniek)
  • een sportief resultaat behalen (bv. fitter worden, een goed wedstrijdresultaat behalen, een hogere gordel verdienen)
  • inzetten op plezierbeleving tijdens het sporten (bv. sporten om te ontspannen, sporten voor het sociale contact)
om deze video te bekijken.

Extra-sportieve doelstellingen zijn doelstellingen die het sportieve aspect overstijgen en die bewust worden nagestreefd om de vechtsporter (ook) voor het leven naast de mat of de ring te ondersteunen. 

Het effect van die bijkomende doelstellingen nastreven en bereiken reikt dus verder dan de clubcontext. Deze doelstellingen kunnen heel wat verschillende dingen inhouden, die ook op heel wat verschillende manieren kunnen worden nagestreefd. In het algemeen kunnen we ze benoemen als doelstellingen op psychologisch, gedragsmatig of sociaal vlak

Via bovenstaand filmpje wordt het concept en de definitie van vechtsport als middel verder verduidelijkt. Binnen het huidige vechtsportlandschap ziet het Risicovechtsportplatform, op basis van de verzamelde info, in de praktijk drie verschillende profielen, met elk hun eigen kenmerkenIn een tweede filmpje komt elk profiel aan bod via een praktijkvoorbeeld.

Aanbod voor vechtsportclubs, -federaties en lokale overheden 

Naast de theorie wil het Risicovechtsportplatform ook iets concreets aanbieden voor wie hands-on aan de slag wil met vechtsport als middel. Want hoe begin je daar nu aan? Een eerste stap is de vraag stellen of en hoe een club op dit moment bezig is met het gebruik van vechtsport als middel. Om die denkoefening op een gestructureerde en systematische manier te doorlopen is er een digitale tool beschikbaar, om de eerste praktische stap in goede banen te leiden.

Gemotiveerde clubs, federaties of lokale overheden kunnen ook rekenen op een ondersteuningsaanbod van het Risicovechtsportplatform: van losstaande themasessies tot een intensiever ondersteuningstraject in drie fasen.

Afbeelding
vechtsportclub

Meer info

Er is behoorlijk wat informatie, ontwikkeld materiaal en aanbod. Om het overzicht te bewaren, kan je steeds terecht op de website www.vechtsportplatform.be/vechtsport-als-middel. Neem zeker een kijkje! Heb je intussen vragen over vechtsport als middel? Je kan met al jouw vragen terecht bij Fran Vanderstukken op het mailadres fran@rvsp.be.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie