Impactonderzoek COVID-19-maatregelen: bepaal mee de inhoud!

Corona

De Universiteit Gent zal dit najaar, in opdracht van Sport Vlaanderen, in kaart brengen welke gevolgen de langdurige coronamaatregelen hebben op sportorganisaties. De focus van het onderzoek ligt op de organisatorische, economische en financiële impact. 

Denk mee! 

Goed nieuws: binnen dit vastgelegde frame krijgt iedere sportfederatie de kans om mee richting te geven aan de inhoud en de uiteindelijke output van het onderzoek.

De Vlaamse Sportfederatie organiseert daarom, samen met UGent, een brainstormsessie waar we 3 open vragen op tafel willen gooien:

  • Wat is belangrijk voor jou als sportfederatie? Wat wil je weten, of over welke topics heb je nood aan een benchmark t.o.v. de gehele federatiesector?
  • Welke extra inzichten over de impact op sportclubs zijn nodig en bruikbaar voor jullie?
  • Welke input verzamelden jullie al? Welke bevragingen zijn al gebeurd?

Hoe meer input en feedback UGent kan verzamelen, hoe beter ze de onderzoeksinstrumenten kunnen afstemmen op de noden van onze sector.

Afbeelding
baseball en bat op gras

We mikken, samen met Sport Vlaanderen, op waardevolle en relevante onderzoeksresultaten voor alle betrokken partners. Ook daarvoor kan je de onderzoekers voeden met jouw insteken. Is het bijvoorbeeld belangrijk om jouw clubs te meten met andere clubs binnen een zelfde cluster (indoorsporten, ploegsporten, enz)? Gooi het zeker op tafel.

Geef mee input aan UGent

Heb je interesse om mee te denken? Alle feedback is welkom.

  • Dinsdag 26 oktober van 13u30 tot 15u30
  • Huis van de Sport, Gent

Stuur een mailtje naar Robin Ramakers (robin@vlaamsesportfederatie.be) als je aanwezig wil zijn.
We waken erover dat een heterogene mix van federaties mee aan tafel zit.

Wil je mee nadenken, maar kan je er op 26 oktober niet bij zijn? Laat het zeker ook weten aan Robin!

Extra info

  • Timing: het impactonderzoek zal begin december van start gaan. In het voorjaar 2022 mogen we de analyses en het onderzoeksrapport verwachten. 
  • Doelgroep: federaties en sportclubs worden als specifieke subsector uitgelicht. Daarnaast ligt de focus van het impactonderzoek ook op fitnesscentra, gemeentelijke sport- of vrijetijdsdiensten, zwembaden en organisatoren van sportevenementen. 

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie