Laat je stem horen. Doe mee aan het grote impactonderzoek corona voor sportclubs

Corona

Wat is de impact van corona?

Wat is de impact van corona op de sportsector? Welke langdurige gevolgen hebben de coronamaatregelen voor de sportsector?
De onderzoeksgroep Sportmanagement van de Universiteit Gent voert een onderzoek uit die de langdurige gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector in kaart brengt.

De focus van het onderzoek ligt op de organisatorische, economische en financiële impact van de coronacrisis op zowel de sportclubs als de sportfederaties. 

Dit onderzoek is in opdracht van Sport Vlaanderen en in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie, het Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Afbeelding
HR_running_corona

Noden nog beter afstemmen

We zijn al langer vragende partij naar een objectieve studie van de impact van corona op de sportclubs. Op basis van de resultaten van deze studie kunnen we onze vertegenwoordigingsopdracht nog beter afstemmen op de noden van het terrein en specifieke steunmaatregelen bepleiten bij de diverse beleidsmakers. 

Vul je ook in?

Om een goed beeld te krijgen van de impact doen we dus graag een zeer warme oproep om jullie medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Je kan deelnemen door de vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 31 januari 2022.

Omdat de bevraging specifiek gaat over de organisatorische en financiële impact van corona op je club, vragen we om bij voorkeur de lijst in te laten vullen door een sportclubbestuurder die voldoende op de hoogte is van de impact. We denken hierbij aan de voorzitter, secretaris of de penningmeester.
 

Ja, ik vul de bevraging in › 

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie