Mag je de identiteitskaart vragen of inlezen?

Juiste gegevens zijn belangrijk. Maar hoe dikwijls merken we pas na jaren op dat een typfout is geslopen in bijvoorbeeld de naam of geboortedatum van een sporter? Iemands identiteitskaart inlezen is handig om die fouten te vermijden. Maar mag dat? Mag je een kopie van de kaart nemen?

Identiteitskaart inlezen

Het is toegelaten een identiteitskaart te vragen voor het correct noteren van gegevens. Je mag het echter niet verplichten, tenzij je daar gegronde redenen voor hebt. Het inlezen gebeurt op vrije toestemming van het lid. Zorg er ook voor dat het lid de gegevens kan inkijken.

Lees meer in detail hierover in onze kennisbank.

Identiteit controleren

Bij competitie, dopingcontrole, … kan het belangrijk zijn exacte leeftijd en identiteit te controleren. Daarvoor is het inlezen van de identiteitskaart normaal gezien niet nodig en volstaat de visuele controle van de identiteitskaart of ander identiteitsbewijs.

Identiteitskaart als waarborg

De identiteitskaart bijhouden als waarborg bij het uitlenen van materiaal? Daarop is het antwoord heel duidelijk: nee, dat is niet toegestaan.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie