Nieuwe regeling verenigingswerk geen oplossing voor de sportsector

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is enorm teleurgesteld in de nieuwe regeling inzake verenigingswerk die werd goedgekeurd door de Kamer. Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor de noden die leven in de georganiseerde sportsector. Het nieuwe systeem voor het verenigingswerk is financieel en praktisch onhaalbaar voor de sportclubs in ons land. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en L'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) zijn dezelfde mening toegedaan, waardoor nagenoeg de hele georganiseerde sportsector zijn ongenoegen heeft geuit.

Begin vorige week trok de Vlaamse Sportfederatie aan de alarmbel bij bevoegd minister Frank Vandenbroucke over het uitblijven van een oplossing voor de vergoedingen in het verenigingswerk en een apart statuut voor de sport. De politiek heeft dan deze week – zonder overleg met de sportsector – plots een aangepast wetsontwerp gestemd. Na een eerste analyse blijkt de nieuwe regeling onwerkbaar voor de sportclubs in ons land. Duizenden sportclubs dreigden op die manier hun coaches, scheidsrechters en juryleden te verliezen als gevolg van de zware fiscale en administratieve impact.

Sportclubs zullen niet alleen 10 procent aan RSZ-bijdragen moeten betalen, maar coaches, scheidsrechters of juryleden, die als verenigingswerker aan de slag gaan, moeten zelf ook nog eens 10 procent fiscale lasten dragen. De fiscale verplichtingen voor sportclubs en hun verenigingswerkers zullen volgens onze eerste analyse ervoor zorgen dat sportclubs vanaf 2021 zo’n 22% meer inkomsten nodig hebben. Toch als ze hun huidige werking willen behouden. De sportsector kon leven met 10% solidariteitsbijdragen, maar de fiscale lasten voor trainers en coaches zijn een brug te ver.

Indien de clubs niet willen raken aan de nettovergoedingen van trainers of scheidsrechters, dan dwingt deze nieuwe regeling hen dus om die 10% fiscale bijdrage ten laste van trainers of scheidsrechters te compenseren. Dat betekent een extra uitgave van zo’n 12% bovenop de 10% solidariteitsbijdrage die clubs al bijdragen. Dat is volgens ons onbetaalbaar voor de clubs. Daarnaast werden sommige bepalingen uit het arbeidsrecht opgenomen in de nieuwe regeling die niet zijn afgestemd op de realiteit van de sportwereld, zodat ze op het terrein voor moeilijkheden gaan zorgen. We hebben enkele voorbeelden hiervan opgelijst in ons persbericht van zondag 13 december.

In de komende dagen zal VSF i.s.m. Joris De Wortelaer een grondige analyse maken van de nieuwe regeling en een begeleidingsaanbod voorzien voor de clubs en de verenigingswerkers. Hou de komende dagen dan ook onze website in de gaten voor meer nieuws over de impact van deze nieuwe regeling.
 

Lees ook vorige nieuwsberichten:

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie