RSZ-korting voor organisatoren van (sport)evenementen

Werkgevers

Is de hoofdactiviteit van jouw sportorganisatie het organiseren van sportevenementen? En heb je personeel in dienst? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking om minder RSZ-werkgeversbijdragen betalen voor het 2de en 3de kwartaal van 2021.

Wie komt concreet in aanmerking in de sportsector?

Werkgevers

  • die vallen onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), of
  • wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:
    • de organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
    • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen.

Voldoe je als werkgever niet aan bovenstaande voorwaarden, maar kan je aantonen dat je hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert? Dan kan je alsnog de RSZ-korting bekomen.

Hoe kom ik mijn NACE-code te weten?

Op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen kun je aan de hand van je ondernemingsnummer je NACE-code terugvinden.

Hoe de korting aanvragen?

Neem hiervoor contact op met je sociaal secretariaat.

Meer informatie

Lees er alles over op de website van werkgeversfederatie Sociare.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie