Sportaanbod voor G-sporters, mét aangepast sportmateriaal

Sportparticipatie

Sportclubs, scholen en organisaties die op zoek zijn naar financiële steun voor aangepast G-sportmateriaal kunnen een beroep doen op de crowdfundingscampagne 'Supporters voor G-sporters' van G-sport Vlaanderen. Die loopt al vier edities, met groeiend succes. We polsten eens bij basketbalclub Leuven Bears naar hun ervaringen.

Leuven Bears is een basketbalclub met zo'n 450 spelende leden: van 5-jarigen in de balvaardigheidsschool tot en met veteranen. Ze spelen op hoog competitief niveau (nationaal) tot en met recreatief niveau (BB4fun), en dat met zo'n 40 ploegen. Een breed aanbod dus, en ook de G-werking van de club heeft een stevige poot. "Binnen het rolstoelbasket blijven onze aangesloten leden erg lang en loyaal bij de club", verduidelijkt Freddy Hernou van Leuven Bears. Een meerderheid neemt deel aan zowel de nationale competitie als de tornooicompetitie (lager niveau), andere verkiezen het recreatief te houden.

De crowdfundingscampagne van G-sport Vlaanderen is een vaste waarde geworden voor de club. "Het maakt een investering financieel draaglijker en creëert tegelijk een draagvlak voor deze specifieke groep sporters. G-Sport Vlaanderen verdubbelt het verzamelde bedrag, maar biedt ons ook de nodige informatie, een klankbord wanneer je wat specifieks organiseert of een directe toegang tot personen of organisaties die je vooruit kunnen helpen."

Initiaties en sportrolstoelen

In 2019 diende de club twee projecten in, waarvoor ze telkens het doel behaalde. Een eerste was het aanschaffen van aangepast sportmateriaal: met twee extra sportrolstoelen, geschikt voor het rolstoelbasket, vergroot de club haar 'rollend fonds'. De trainingsstoelen waarin de jonge G-basketters nu sporten, gebruikt de club later bij basketinitiaties in scholen en instellingen.

Want instroom in G-sport is erg moeilijk. Freddy Hernou: "Meestal loopt het via mond-tot-mondreclame. We merken dat flyeren niet veel aarde aan de dijk brengt. Maar we werken uiteraard samen met de stad Leuven en gemeente Rotselaar, en ook met de federaties Parantee-Psylos en Basketbal Vlaanderen."

Afbeelding
Leuven Bears

Wij doen ook vrij veel initiaties in scholen en zetten er ons sportmateriaal in. Ons kennismakingsprogramma past in de tijdspanne van een schooluur. Dat is redelijk kort, maar begint bij het materiaal (de stoelen), het wijzen op de verschillen met een gewone rolstoel en de veiligheidsvoorzieningen.

Dan hebben we het over beweeglijkheid (het rijden zelf) en bouwen dat systematisch op via een parcours (met kegels) en enkele tips en tricks (bal oprapen, passen geven). Tot slot komen we bij een beperkt wedstrijdje onder begeleiding: passen geven al rijdende, shotten en verdedigen.

Inzetten op mobiliteit

Ook naast het veld doet Leuven Bears inspanningen om sporters te begeleiden bij hun sportactiviteiten. De club heeft twee aangepaste busjes, met een lift en voldoende bergruimte voor de rolstoelen van de basketters. Eén busje is zelfs perfect te besturen door een chauffeur die geen beenfunctie heeft. Daardoor kunnen de ploegen vlot naar wedstrijden en tornooien in binnen- en buitenland rijden. Met z’n allen in een busje op weg zijn verhoogt ook de samenhorigheid en teamgeest. Om het gemak van zo'n aangepaste voertuigen te laten zien, startte Leuven Bears een tweede crowdfundingsproject om budget te verzamelen voor een professionele video.

Hoe de club er telkens in slaagt om een hoog aantal supporters te verzamelen die een centje bijdragen? "We maken vooral gebruik van onze eigen leden en hun netwerk. We voeren promotie tijdens onze wedstrijden (klassiek basketten en rolstoelbasket), tijdens schoolinitiaties en opleidingen, of op sommige sportkampen waar we rolstoelbasket aanbieden. Wij voelen het als heel belangrijk aan dat publiek en eigen leden weten waarmee de club bezig is. We merken ook dat promotionele acties voeren zijn effect heeft op de sporters zelf, het is een vorm van erkenning, en erbij horen!"

Financiële drempels wegnemen maakt een investering ineens een stuk haalbaarder.

Yolanda Monna
G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen: "Financiële drempels wegnemen maakt een investering ineens een stuk haalbaarder" 

We spraken met Yolanda Monna van G-sport Vlaanderen, die verklaart hoe de campagne G-sport voor eens en voor altijd op de kaart zet. Wat maakt 'supporters voor G-sporters' zo succesvol? 

Yolanda: "Concreet ligt de nadruk op materiaal, want dat blijft voor G-sporters een heikel punt. Er is in heel Vlaanderen nood aan gepast G-sportmateriaal. Bovendien komen er geregeld nieuwe materiaalconcepten op de markt. Erg interessant, maar innoveren kost geld. Door samen op zoek te gaan naar middelen, worden er financiële drempels weggenomen en is een investering ineens een stuk haalbaarder. Het zit ‘m ook in de wisselwerking: het is geen eenzijdige subsidie, maar een project vraagt engagement.

Dat engagement bestaat niet alleen uit het zelf inzamelen van geld, wij vragen ook om kennis en inzichten te delen. Op die manier ontstaat er een wisselwerking die als een hefboom fungeert voor nieuwe projecten. Maar het succes uit zich op meer vlakken: de crowdfundingsactie sensibiliseert de maatschappij en ook het bedrijfsleven op brede schaal. Met als uiteindelijk doel om drempels weg te nemen en meer mensen met een beperking te inspireren om te gaan sporten of bewegen. Supporters voor G-sporters is een campagne, een community én een foundation die mooi in elkaar passen." 

Sportclubs, scholen en instellingen die op zoek zijn naar financiële steun voor aangepast sportmateriaal kunnen jaarlijks een projectaanvraag indienen. Meer op www.supportersvoorgsporters.be.

Nieuws & Inspiratie

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie