Sporten in clubverband levert jaarlijks 2 miljard euro op

Eerste grootschalig onderzoek naar economische en maatschappelijke impact van georganiseerde amateursport in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie

Sporten in clubverband levert de Vlaamse economie elk jaar twee miljard euro op. Daarenboven zorgen de fysieke en mentale voordelen van sporten voor nog eens 1,5 tot 2 miljard euro extra opbrengsten voor de samenleving in Vlaanderen. Dat blijkt uit de allereerste sociaal-economische impactstudie van georganiseerd sporten in Vlaanderen, uitgevoerd door consultancybedrijf Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie. Sport speelt weldegelijk een belangrijke rol om onze economie én onze bevolking op diverse vlakken gezond te houden: elke euro uitgegeven aan georganiseerd sporten genereert €1,8 – €2,5 aan sociale return in Vlaanderen.

om deze video te bekijken.

Dat sporten goed is voor de mens, is al langer bekend. Maar nu heeft consultancybedrijf Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie voor het eerst becijferd hoeveel sporten in clubverband écht opbrengt aan onze maatschappij. Niet alleen op economisch vlak, maar ook op gezondheidsniveau.

2 miljard voor Vlaamse economie

Een eerste opvallende vaststelling: mensen die zich in de sportclub in het zweet werken, leveren de Vlaamse economie twee miljard euro per jaar op. Die meerwaarde is de som van alle middelen die de federaties en clubs rechtstreeks in de economie pompen ('direct effect'), het geld dat partners en leveranciers van sportclubs spenderen ('indirect effect', zoals het aankopen van sportkledij of het verzorgen van de catering) én het geld dat heel wat gezinnen kunnen laten rollen doordat ze tewerkgesteld zijn in een sportclub, -federatie of leverancier van een club of federatie ('geïnduceerd effect'). Gemiddeld genomen levert elk van de 1,4 miljoen sportende Vlamingen een economische bijdrage van zo’n 1.410 euro per jaar.

Fysieke en mentale gezondheidswinst loopt op in miljarden

De sportsector zorgt niet alleen voor economische voordelen, ook de baten op gezondheidsvlak van georganiseerd sporten zijn enorm. Georganiseerd sporten heeft ook gevolgen voor de levensduur. Het motiveert en biedt structuur. Voldoende beweging leidt tot 30% minder chronische aandoeningen. Op basis van vergelijkbare studies in Nederland en Engeland, wordt de gezondheidswinst van georganiseerd sporten voor de Vlaamse bevolking geschat op 1,5 à 2 miljard euro, stelt het rapport van Deloitte.

Investeren in sport loont

In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal subsidies per sporter met 4% gedaald, blijkt tot slot uit de cijfers van Deloitte. Dit voornamelijk omdat het aantal sporters de afgelopen jaren sterk is toegenomen, met meer dan 15%. En dat terwijl het georganiseerd sporten de afgelopen vijf jaar juist gegroeid is en ook een stuk professioneler is geworden. Er zijn 15% meer sporters in de 20.000 Vlaamse sportclubs bijgekomen en een vijfde meer trainers. Die coaches bezitten ook steeds vaker erkende trainersdiploma’s. De bijdragen en publieke middelen voor het georganiseerd sporten moeten dat groeiritme volgen, klinkt het bij de Vlaamse Sportfederatie. 

Samengevat

  • Dankzij de 1,4 miljoen Vlaamse clubsporters wordt er jaarlijks een bedrag van zo’n 2 miljard euro gespendeerd in de economie, dit komt neer op een bedrag van 1.410 euro per sporter.
  • Georganiseerd sporten heeft een gezondheids-, welzijns- en maatschappelijke opbrengst tot 2 miljard euro.
  • Elke euro die binnen het georganiseerde sportcircuit wordt uitgegeven, zorgt voor 1,8 tot 2,5 euro aan gezondheids-, welzijns- en bredere maatschappelijke opbrengsten in Vlaanderen.

Interessant? Hieronder kan je de volledige studie downloaden. 

Hiermee communiceren we voor het eerst over deze uitgebreide studie. Maar zeker niet voor het laatst. Vanaf dit najaar zetten we georganiseerd sporten volop in de kijker. En dat doen we samen met sportfederaties, sportclubs en sporters. We vragen dan ook om de studie zelf nog niet te gebruiken in externe communicatie. Aan het einde van de zomer stellen we onze leden de concrete aanpak voor.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie