Vlaamse Sportfederatie neemt samen met haar sportfederaties initiatief voor respect in de sport

De Vlaamse Sportfederatie plant in het voorjaar van 2022 een initiatief voor respect in de sport.

Op vraag van én samen met de sportfederaties wil de georganiseerde sport een voortrekkersrol opnemen in een breder maatschappelijk debat. We doen dat in samenwerking met het Centrum Ethiek in de Sport (ICES). Bovendien willen we verschillende actoren van binnen en buiten de sport betrekken vanop de eerste rij.

Het initiatief komt er door enkele concrete gebeurtenissen in topsport afgelopen zomer, maar de focus ligt breder dan dat.

Het doel? Positieve lessen trekken, en over verschillende sporten heen tot aanbevelingen komen die een positief en beter sportklimaat aanmoedigen.

Met welke topics gaan we dan aan de slag?

Maatschappelijke thema’s die niet uniek zijn voor de sportsector, en ook breder in onze samenleving voor uitdagingen zorgen. Maar waarin ook wij als sportsector onze verantwoordelijkheid willen nemen. Denk aan: gelijkheid, gender, racisme, de relatie individu en media, de rol van sociale media, verwachtingen en druk, mentaal welzijn,…

En met wie?

Dit verhaal kunnen we niet alleen schrijven. Daarom betrekken we in de komende periode o.a. ex-atleten, atleten, psychologen, journalisten, overheden, belangengroepen en experts. Een werkgroep van de Vlaamse Sportfederatie gaat nu actief aan de slag. Later dit najaar mag je meer nieuws verwachten!

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie