Wijziging decreet op de georganiseerde sportsector

Op vrijdag 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering een eerste visienota goed voor aanpassingen in het decreet op de georganiseerde sport. De komende maanden gaat de Vlaamse Sportfederatie in overleg met het beleid om concrete wijzigingen vorm te geven. Met de input van onze leden.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelde een eerste evaluatie van het decreet op de georganiseerde sport voorop. Op basis van input van en analyse door de sector en Sport Vlaanderen, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Sport Ben Weyts, beslist om gevolg te geven aan de duidelijke vraag om het decreet op bepaalde aspecten te wijzigen. De goedgekeurde visienota bepaalt de uitgangspunten van de wijzigingen.  

Het is de intentie van de minister om vanaf 1 januari 2023 met een gewijzigd decreet aan de slag te gaan. Met aandacht voor de nodige overgangsmaatregelen. Daarom gaat de Vlaamse Sportfederatie in de komende maanden in overleg met het beleid om concrete wijzigingen vorm te geven. Met input van onze leden. De directeurs van sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding ontvangen later vandaag meer informatie via e-mail.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie