3 miljoen euro voor een verbetering van de schoolsportinfrastructuur

In 2016 en 2017 lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters een projectoproep voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. Door deze twee oproepen konden tot nu toe 140 scholen hun sportinfrastructuur verbeteren en buiten de schooluren beschikbaar stellen.

Nu is er opnieuw een oproep van beide ministers. Ze stellen opnieuw 3 miljoen euro ter beschikking om het gebruik van de schoolsportinfrastructuur te optimaliseren.

Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten. Het gaat dan vooral over het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de sporthal. In deze derde oproep ligt de focus vooral op de kleinere sportzalen tussen 200 m² en 500 m² om zo lokaal een laagdrempelig sportaanbod te kunnen aanbieden.

Deadline van de oproep: 21 februari 2019

Je kan als federatie of sportclub zelf geen aanvraag indienen, maar je kan het initiatief wel aanmoedigen bij scholen of de sportdienst in jouw buurt. Maak deze oproep dus zeker kenbaar bij je clubs, of spreek clubs waar je behoeften of mogelijkheden ziet er zeker over aan.

Maar informatie? https://www.sport.vlaanderen/nieuws/derde-oproep-schoolsportinfrastructuur/
 

Gepost door: 
Kaat Vogelaers