3 onderzoeksprojecten in opstart

Op 1 oktober 2017 werd het nieuwe Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 opgestart. Dit onderzoeksplatform bundelt de wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein sport en beslaat drie verschillende onderzoekslijnen: beleidsmonitoring, sportparticipatie en motorische ontwikkeling bij jonge kinderen.

Onderzoekers van de KU Leuven, UGent en VUB zullen de komende vijf jaar samen beleidsgericht onderzoek verrichten onder leiding van de promotor-coördinator Jeroen Scheerder (KU Leuven).

In de onderzoekslijn beleidsmonitoring zal een effectiviteitsmeting van de drie beleidsfocussen jeugdsport, innovatie en laagdrempelig sporten uit het decreet betreffende de georganiseerde sportsector worden uitgevoerd. De onderzoekslijn sportparticipatie zal op basis van het Participatiesurvey 2019 inzicht scheppen in de trends met betrekking tot sportparticipatie in Vlaanderen en de mechanismen die sportdeelname beïnvloeden. De Participatiesurvey 2019 zal samen met het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie en het Jeugdonderzoeksplatform worden uitgevoerd. De onderzoekslijn motorische ontwikkeling bij jonge kinderen ten slotte zal een analyse maken van de efficiëntie van bestaande en gewenste initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van globale motorische competenties van kinderen.

Meer info over het platform en de specifieke onderzoekslijnen kan je vinden op de website van het Onderzoeksplatform Sport.

Vanuit Sport Vlaanderen wordt het Onderzoeksplatform opgevolgd en gecoördineerd door Jasper Truyens (Kennis- en informatiecentrum sport – KICS). Je kan hem contacteren voor specifieke vragen over de organisatie, werking en communicatie van het Onderzoeksplatform.

Gepost door: 
Sophie Cools