Aangepaste prognose loonindexering

De laatste prognose van het Planbureau voorziet een overschrijding van de spilindex in mei 2017. Dit betekent dat de lonen geïndexeerd zouden worden in juli 2017.

Pas bijgevolg jouw begroting 2017 in deze zin al aan, om een realistisch beeld te hebben op de totale loonkost 2017 in jouw sportfederatie. 

Het Planbureau geeft elke eerste dinsdag van de maand een nieuwe prognose. Wij houden onze leden uiteraard op de hoogte van nieuwe wijzigingen in de prognoses. 

Gepost door: 
Geraldine Mattens