Akkoord CAO ecocheques & voordelig aanbod

Op 16 december 2019 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een cao over de éénmalige toekenning van ecocheques. Die cao is er gekomen naar aanleiding van VIA5. Lees hier wat je moet weten om de ecocheques correct uit te betalen.

Voordelig aanbod voor sportfederaties

Begin november communiceerden we dat VSF onderzocht of een voordelig aanbod voor sportfederaties mogelijk is bij de erkende aanbieders. Monizze bood ons de beste voorwaarden voor zowel ecocheques als maaltijdcheques. De Vlaamse Sportfederatie koos daarom voor een overeenkomst met Monizze waar al onze leden bij kunnen aansluiten. Voor de éénmalige storting van ecocheques, betaal je slechts 2,35 euro per medewerker (2 euro voor een kaart + 0,35 euro voor de verrichting). Federaties die ook maaltijdcheques bieden, raden we aan om ook in te tekenen op het aanbod van Monizze voor maaltijdcheques (zelfde tarief).

Federaties zijn natuurlijk nog steeds vrij om zelf een leverancier te kiezen. Indien je federatie geïnteresseerd is in het voordelige aanbod voor sportfederaties, vragen we je dit formulier zo snel mogelijk in te vullen zodat Monizze de nodige administratie kan opstarten en de digitale gegevens voor jouw federatie kan klaarzetten. Enkel bij een effectieve bestelling worden de kosten aangerekend.

Wie moet de ecocheques toekennen?

De cao is enkel van toepassing op de organisaties onder PC 329.01 die voor hun algemene werking gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van bepaalde decreten en besluiten (o.a. sportfederaties). De cao is niet van toepassing op jobstudenten en werknemers die in het kader van de 25-dagenregel tewerkgesteld zijn.

Wat zijn de toekenningsmodaliteiten?

Als werkgever ken je aan de voltijdse werknemer ecocheques toe voor een totaalbedrag van 121 euro. Dat bedrag staat in verhouding tot de gewerkte en daarmee gelijkgestelde periodes tijdens de referentieperiode. Die referentieperiode loopt van 1 januari tot 30 september 2019. Gebruik de berekeningstool van Sociare om het concrete bedrag per medewerker te berekenen.

Wat wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen:

 • de inactiviteitperiodes die overeenkomstig de wetgeving op de jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld met gewerkte periodes: Zo tellen mee voor de toekenning van de eindejaarspremie:
  • de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.
  • de dagen waarvoor de werknemer een rva-uitkering voor jeugdvakantie of seniorvakantie ontvangt
  • de dagen van moederschapsverlof
 • palliatief verlof en verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid worden gelijkgesteld met gewerkte periodes voor een maximumperiode van drie kalendermaanden 

Wat wordt niet gelijkgesteld met gewerkte dagen:

 • Onbetaald verlof
 • Tijdskrediet
 • Thematische verloven (buiten de hierboven genoemde thematische verloven voor een maximumperiode van 3 maanden)

Wanneer toekennen?

De ecocheques worden toegekend uiterlijk 31 december 2019, tenzij deze datum wegens technische redenen niet haalbaar is. In dat geval, gebeurt de toekenning zo snel mogelijk.

Wanneer ontvangt mijn federatie deze middelen?

De middelen uit de cao ecocheques zullen net zoals de andere VIA-middelen nog deze maand gestort worden.

Nog vragen?

Op de website van Sociare verneem je verdere vragen zoals hoe je omgaat met deeltijdse werknemers, met in- of uitdiensttredingen, met ecocheques die je nu al toekent...

Gepost door: 
Pieter Hoof