Alle kennis over sport op één platform

Sport Vlaanderen verzamelt heel wat cijfers en data over sportbeoefening in Vlaanderen, o.a. via input van de sportfederaties. Sinds eind maart wordt die schat aan informatie beetje bij beetje prijsgegeven op de website www.sport.vlaanderen/kennisplatform. Zeker een meerwaarde voor onze sector!

In het Kennisplatform komen per thema alle gegevens uit verschillende databanken samen. Je kan er op een interactieve manier door surfen en er de cijfers raadplegen die je zoekt.  Er komen in totaal een achttal thema's online: sportclubs - gemeentelijke sportindicatoren - trainers - topsport - sportinfrastructuur - schoolsport - sport op het werk - sportparticipatie.

Tot voor kort zaten die data vaak achter gesloten deuren, of waren ze moeilijk te interpreteren. Nu kan je bijvoorbeeld:

  • je eigen clubs op een aantal parameters vergelijken met gemiddeldes,
  • of je clubs vergelijken met clubs met een gelijkaardig profiel in andere sporttakken,
  • evoluties in de tijd bekijken,
  • verschillen tussen verschillende provincies bekijken,
  • ...

Dashboards

Binnenkort zullen nog nieuwe interactieve dashboards toegevoegd worden aan het platform. Binnen het thema "trainers" organiseert VTS een aantal test- en feedbackmomenten voor sportfederaties. Ben je geïnteresseerd om met een kritische blik deze dashboards te bekijken en wens je mee te helpen om ze te finetunen (en op maat van je sport uit te bouwen), dan verwelkomt VTS je graag op één van volgende data:

  • 03/06 (namiddag) – 13/06 (voormiddag) – 18/06 (voormiddag)
  • Inschrijven via de doodle-link: https://bit.ly/2H4paug 
  • Mee te nemen: je eigen laptop
  • ’s Middags zijn er broodjes voor de aanwezigen

Voor meer info, kan je Hans Ponnet contacteren.

Gepost door: 
Grace Hellinckx