Brochure "Transgenders in de sport"

Via de uitgave van de digitale brochure "Transgenders in de sport" wil Sport Vlaanderen volop inzetten op de verhoging van het welbevinden van transgender sporters en het vergroten van de sociale inclusie in de sport.

De brochure is niet alleen een informatiebron over dit relatief onbekende thema, maar ook en vooral een hulpmiddel om een goed beleid rond transgender personen vorm te geven. Op basis van de brochure kan je bovendien ook je clubs informeren over de rechten, plichten en mogelijkheden die er zijn voor een transgender lid.

We willen jullie ook informeren over een mogelijke wetswijzing rond geslachtsregistratie. Die wijziging zal een grote invloed hebben op de organisatie van recreatieve en competitieve evenementen waar een indeling per geslacht gebeurt.

Vandaag betekent een wijziging in geslachtsregistratie dat een transgender sporter hormoontherapie en geslachtsaanpassende chirurgie heeft ondergaan. Deelname aan de gewenste categorie staat in zo’n geval niet ter discussie. We staan echter voor enkele belangrijke wijzigingen waardoor sporters makkelijker van “geslacht” zullen kunnen veranderen op hun identiteitskaart. Wanneer de wet betreffende de transseksualiteit gewijzigd wordt, zal het niet langer noodzakelijk zijn aan deze voorwaarden (hormoontherapie + chirurgie) te voldoen.
Dit impliceert onrechtstreeks dat in het huidige beleid van federaties, waar de genderclassificatie gebeurt op basis van de gegevens op de identiteitskaart, de sporter in kwestie dus ook makkelijker van gendercategorie kan wijzigen.

Neem deze nieuwe brochure “Transgenders in de sport” als uitgangspunt en laat je inspireren door voorbeelden van andere sportfederaties en goede praktijken om op die manier na te denken over een beleid binnen je federatie rond deze doelgroep.

Gepost door: 
Tine Van Bossuyt