Clubgrade 1 jaar later: een terugblik

Waar staat Clubgrade momenteel? Wat testen pilootclubs in deze fase juist? Welke rol spelen 'vraagverkenners'? Hoe worden vraagverkenners opgeleid? Welke verhalen komen naar boven bij pilootclubs en welke uitdagingen willen zij aangaan om zich te versterken? Op 18 december 2018 blikten we samen met sportfederaties en sportdiensten in Gent terug.

Clubgrade wil een sportclub de upgrade geven waar ze die nodig heeft. Om zo te komen tot een sterkere sportclub die veerkrachtig en toekomstgericht is op vlak van haar eigen dromen, noden en uitdagingen. Zodat een sportclub een plaats is waar mensen graag zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar de neuzen in dezelfde richting staan en elke medewerker zijn taken kent. Op die manier verzekert een sportclub haar toekomst en verhoogt ze haar 'beleidsvoerend vermogen'.

Met die communicatie nodigden we eind 2017 sportclubondersteunend Vlaanderen uit om mee na te denken over wat Clubgrade concreet moet zijn/doen. We organiseerden zowel werkgroepen als individuele gesprekken, zowel binnen als buiten de sport. En we lieten mensen samen nadenken. Clubgrade was abstract in die fase, want we pasten nog niets toe in de sportclubpraktijk. Mensen uit federaties, gemeenten én sportclubs verwerkten mee de input (uit 2017) in het voorjaar van 2018 om theoretisch tot een Clubgrade methodiek te komen. Vanaf het najaar 2018 werd gestart met het testen van delen uit de methodiek binnen pilootclubs.  

Eind 2018 organiseerden we een "1 jaar later" moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Het programma zag er als volgt uit:

  • Wat hebben we geleerd? Waar hebben we onze mosterd gehaald?
  • Wat is Clubgrade nu? Hoe ziet de methodiek er juist uit?
  • Interview ‘vraagverkenners’ + panelgesprek
  • Wat neem je mee naar de eigen praktijk?

 

Presentatie

Je vindt de presentatie van het moment hier terug. 

 

Meer informatie

Lees je hier in 10 pagina's kort in over de Clubgrade methodiek.

Vragen? Volg je graag in de toekomst het traject "Vraagverkenner". Geef een seintje via yves@vlaamsesportfederatie.be   

 

Gepost door: 
Yves Van Ginneken