Clubgrade: fase 2 komt eraan!

Clubgrade wil sportclubs duurzaam versterken met een nieuwe experimentele methodiek. De voorbije maanden vond een uitgebreide inputverzameling plaats, en werkten we samen met een groep pilootclubs en experten de methodiek concreet uit. Nu zijn we klaar om te testen in fase 2! En vervolgens waar nodig aan te passen en te verfijnen. Wat houdt dit in voor jou?

We willen clubs helpen bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. Tijdens een proces dat samen met de club aangegaan wordt en waarin zowel sportdienst als sportfederatie betrokken worden, willen we complementair met reeds bestaande dienstverlening voor iedere club een uniek traject uitstippelen. 

Hieronder lichten we de methodiek toe. Vervolgens zoomen we verder in hoe jij kan bijdragen in fase 2.

Clubgrade methodiek

De architectuur bestaat uit een vierluik. In fase 2 zal vooral geëxperimenteerd worden met luik 2 t.e.m. 4. 

1. Touchpoints

Louter een aanbod aan concrete hulpmiddelen voorzien, zoals bijscholingen, brochures en tools, volstaat niet om op grote schaal effectieve veranderingen te realiseren binnen sportclubs. Om sportclubs echt verder tot ontwikkeling te brengen, moeten sportclubondersteuners met sportclubs in verbinding staan. Er moeten voldoende “touchpoints” met veel aandacht voor intermenselijke aspecten zijn om in contact te komen/blijven met sportclubs. Mogelijke touchpoints zijn bv. helpdeskvragen, clubbezoeken, praatcafés, inspiratiemomenten, enz. Natuurlijk bieden sportfederaties, sportdiensten, Dynamo Project, ... reeds touchpoints aan. Clubgrade kan op termijn inhoudelijke invulling geven aan de touchpoints die men al heeft. Clubs die daardoor getriggerd worden, kunnen een stap verder zetten in de Clubgrade ondersteuning.

Timing in fase 2: mogelijk wordt af en toe ad hoc geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van touchpoint of een nieuwe invulling ervan.

2. Vraagverduidelijking

Nadat een club in contact kwam via een touchpoint en interesse heeft in ondersteuning, gaan twee neutrale mensen naar een sportclub toe en luisteren ze naar de essentiële vraag. Naast het gesprek wordt ook een onafhankelijke “foto” gemaakt van de bestuurlijke clubwerking. Niet één persoon bepaalt dit beeld, maar minstens 3 bestuursleden, 3 trainers, 3 leden en 3 vrijwilligers.

Timing in fase 2: September-oktober 2018: opleidingstraject. November-december 2018: vraagverduidelijkende gesprekken in Pilootgroep 1 + intervisiemoment

3. Casetafel

De sportclub wordt samen met haar sportdienst en sportfederatie uitgenodigd op een casetafel. Op dit moment analyseren we samen met de sportclub de foto van de bestuurlijke clubwerking in combinatie met het vraagverduidelijkend gesprek. We doen vervolgens een trajectvoorstel, maar de eindkeuze voor een concreet clubproject (zie luik 4) ligt bij de sportclub zelf.

Timing in fase 2: Januari 2019

4. Clubproject

De sportclub maakt werk van een clubproject. Ze formuleert een duidelijk realistisch doel dat werkt op de betrokkenheid binnen de club en ze maakt daarvoor een planning op. De sportclub krijgt meerdere ondersteuningsvormen aangereikt om het clubproject te realiseren. Deze ondersteuningsvormen zullen sterk gebaseerd zijn op goede praktijkvoorbeelden van andere sportclubs en waar nodig worden sportclubs met elkaar in contact gebracht. We houden verbinding met de clubs, en bouwen zo een steeds groeiend overzicht van goede praktijkvoorbeelden uit.

Timing in fase 2: Februari-maart-april-mei-juni 2019

 

Wat kan jij betekenen binnen Clubgrade?

  1. Communiceer de oproep voor Pilootgroep 1 aan je sportclubs en/of spreek gericht enkele clubs aan. Clubs kunnen zich t.e.m. 30 juni kandidaat stellen.
  2. Stel je kandidaat als "vraagverduidelijkaar" voor 30 juni en experimenteer mee in luik 2 en 3. In ruil krijg je een boeiend opleidingstraject in ruil met een focus op soft skills en gesprekstechnieken. Iets waar je in je job als clubondersteuner of federatiemedewerker zeker de vruchten van zal kunnen plukken. Hou alvast 11 september, 28 september en 12 oktober vrij in je agenda. We richten ons voor fase 2 op een pool van 15 à 20 mensen waarmee je ervaringen kan uitwisselen.
  3. We gebruiken "vraagverduidelijkaar" als voorlopige term. Kan jij iets frisser bedenken?
  4. Heb je bepaalde clubs voor ogen waarop je enorm trots bent? Laat het ons weten en licht toe wat hen net zo sterk maakt. Binnen Clubgrade is er veel aandacht voor goede praktijkvoorbeelden. We inventariseren gaandeweg en laten op die manier organisch een databank groeien.

Vragen?

Geef een seintje via yves@vlaamsesportfederatie.be

 

Lees ook

Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. We stelden hiervoor een complementair team samen:

  • Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen mee voor het uitwerken en verfijnen van de globale procesflow. Daarnaast ontwerpen en begeleiden ze het participatieve luik van dit project.
  • Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties in het team.
  • Binnen de Universiteit Gent gaat Tom De Clerck als onderzoeker aan de slag, aangestuurd door Annick Willem (strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit) & Leen Haerens (Zelfdeterminatie Theorie).
  • Vanuit de Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project coördineert Yves Van Ginneken Clubgrade, aangestuurd door Pieter Hoof (sportclubondersteuning) en Sophie Cools (federatieondersteuning).
Gepost door: 
Yves Van Ginneken