Clubgrade intervisiemoment op 18 december: schrijf je in

Waar staat Clubgrade momenteel? Wat testen pilootclubs in deze fase juist? Welke rol spelen 'vraagverkenners'? Hoe worden vraagverkenners opgeleid? Welke verhalen komen naar boven bij pilootclubs en welke uitdagingen willen zij aangaan om zich te versterken? Kom op 18 december alles te weten!

Clubgrade wil een sportclub de upgrade geven waar ze die nodig heeft. Om zo te komen tot een sterkere sportclub die veerkrachtig en toekomstgericht is op vlak van haar eigen dromen, noden en uitdagingen. Zodat een sportclub een plaats is waar mensen graag zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar de neuzen in dezelfde richting staan en elke medewerker zijn taken kent. Op die manier verzekert een sportclub haar toekomst en verhoogt ze haar 'beleidsvoerend vermogen'.

Met die communicatie nodigden we één jaar geleden sportclubondersteunend Vlaanderen uit om mee na te denken over wat Clubgrade concreet moet zijn/doen. We organiseerden zowel werkgroepen als individuele gesprekken, zowel binnen als buiten de sport. En we lieten mensen samen nadenken. Clubgrade was abstract in die fase, want we pasten nog niets toe in de sportclubpraktijk. Mensen uit federaties, gemeenten én sportclubs verwerkten we mee de input (uit 2017) in het voorjaar van 2018 om theoretisch een Clubgrade methodiek uit te werken. Lees je hier in 10 pagina's kort in over wat de methodiek uiteindelijk is geworden. 

In het najaar van 2018 concretiseerden we de eerste stappen in die methodiek:

  • We werkten een aanpak/draaiboek uit voor een vraagverkennend gesprek.
  • Als leidraad voor zo'n vraagverkennend gesprek ontwikkelden we een template in A0-formaat.
  • 'Vraagverkenners' uit gemeenten, federaties, enz. werden in september en oktober opgeleid om gesprekken op clubs te faciliteren. Zij kregen gesprekstechnische en groepsdynamische technieken aangereikt die zij stelselmatig in een sportclubpraktijk oefenen.
  • Dat doen vraagverkenners in november en december bij Pilootgroep 1, een selectie van een 25-tal sportclubs. Zij formuleerden als eerste stap een centrale vraag, een uitdaging waarrond ze in gesprek gaan. Niet alleen onderling in het bestuur, maar ook met trainers/leden/vrijwilligers/ouders. 
  • In december en januari organiseren we per club een casetafel. Rond de centrale vraag maken de belangrijke stakeholders op de casetafel een analyse waar de club zich momenteel bevindt? (A) + Waar de club naartoe wil? (B) + Welke stappen er gezet moeten/kunnen worden om daar te raken en wie welke rol opneemt? (van A naar B). Dit “participeren is particileren” principe vormt een cruciale stap binnen Clubgrade waarbij een duurzaam (fysiek) uitwisselingsplatform van inzichten/expertise/ervaringen gecreëerd wordt tussen sportclub – sportdienst – sportfederatie – externe/neutrale blik. 

 

Locatie & tijdstip

Het intervisiemoment gaat door in het Huis van de Sport te Gent op 18 december 2018 tussen 14u en 16u30 in Gent. 

Inschrijven

Op 18 december blikken we graag samen terug én vooruit. Interesse? Schrijf je hier in.

 

Dit moment wordt ingevuld door de participatie-expert Levuur, Vrijwilligerswerk Werkt (Koen Vermeulen) en UGent, de VSF-partners binnen Clubgrade.

 

Gepost door: 
Yves Van Ginneken