Clubgrade opleidingstraject: nog enkele plaatsen beschikbaar!

Clubgrade start een pool op van "vraagverkenners". Dit zijn mensen uit gemeenten, sportfederaties, sportclubs en andere personen met een passie voor sport die een neutrale faciliterende rol opnemen bij de start van een begeleidingsproces dat een sportclub aanvraagt.

Ze gaan een gesprek aan in de club, dat ruimer gaat dan met enkel bestuursleden. De vraagverkenners helpen sportclubs in Vlaanderen vooruit door een gesprek aan te gaan met verschillende profielen binnen de club (bestuursleden, trainers, vrijwilligers, ...), de juiste vragen te stellen en samen met de club tot een analyse en actiepunten te komen. Ze ontwikkelen hierbij vaardigheden om te luisteren, te verbinden en verschillende standpunten met respect voor elkaar naar boven te brengen. De opgebouwde ervaring nemen vraagverkenners mee naar de eigen organisatiewerking, net als de aangereikte instrumenten en vaardigheden. Vanuit hun rol binnen Clubgrade krijgen vraagverkenners bovendien ook een uniek overzicht van boeiende en uiteenlopende goede sportclubpraktijken die sporttakoverschrijdend verzameld worden over heel Vlaanderen. 

Opleidingstraject

September 2018: tweedaagse opleiding

Deelnemers volgen op 12 en 28 september 2018 telkens een dag opleiding. In het opleidingstraject kaderen we de doelstelling, wat er verwacht wordt van vraagverkenners, reiken we hen een instrument en vaardigheden aan om zo’n gesprek aan te gaan én krijgen ze de mogelijkheid de theorie in praktijk uit te proberen bij pilootclubs. In het traject wordt ook individuele opvolging en intervisie met ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers ingebouwd.

Het is belangrijk dat deelnemers beide data aanwezig kunnen zijn.

Oktober 2018: individuele opvolging

Op 12 oktober 2018 krijgen deelnemers individuele feedback. Bij dataproblemen zoeken we een ander moment.

Oktober/november/december 2018: vraagverkennende gesprekken

Vraagverkenners voeren in duo de gesprekken bij de pilootclubs:

  • Gesprek 1: Twee vraagverkenners gaan eerst in duo mee als observator bij Koen Vermeulen of Levuur.
  • Gesprek 2: Vervolgens gaan twee vraagverkenners in duo het gesprek met de club aan (Koen Vermeulen of Levuur observeert)
  • Gesprek 3: Twee vraagverkenners gaan in duo autonoom een gesprek bij een pilootclub voeren.

Tussen gesprek 2 en 3 voorzien we een terugkoppelmoment door Koen Vermeulen en Levuur over de reeds gevoerde gesprekken. Deelnemers worden uitgenodigd voor een intervisiemoment in december 2018 of januari 2019, waar ze terugblikken op de gesprekken bij pilootclubs en ervaringen uitwisselen.

Januari 2019: casetafel

Vraagverkenners koppelen hun analyse terug naar de clubs waar ze op gesprek zijn geweest.

Vraagverkenner worden?

Zit je met vragen? Geef gerust een seintje via yves@vlaamsesportfederatie.be. Stap je graag mee in? Vul even het formulier in en we nemen contact met je op.

Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. We stelden hiervoor een complementair team samen:

  • Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen mee voor het uitwerken en verfijnen van de globale procesflow. Daarnaast ontwerpen en begeleiden ze het participatieve luik van dit project.
  • Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties in het team.
  • Binnen de Universiteit Gent gaat Tom De Clerck als onderzoeker aan de slag, aangestuurd door Annick Willem (strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit) & Leen Haerens (Zelfdeterminatie Theorie).
  • Vanuit de Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project coördineert Yves Van Ginneken Clubgrade.
Gepost door: 
Yves Van Ginneken