Clubgrade opleidingstraject: slechts 5 plaatsen beschikbaar!

In de volgende Clubgrade fase, die start in september 2019, worden opnieuw 20 pilootclubs op maat begeleid. Vorig jaar startten we met het opleiden van mensen uit gemeenten, sportfederaties, sportclubs en andere personen met een passie voor sport. Deze pool vullen we dit jaar aan met 5 nieuwe mensen.

De pool "vraagverkenners" heeft in eerste instantie een afgebakende rol. Vraagverkenners begeleiden in duo twee momenten in de club zelf: een vraagverkennend gesprek en een casetafel. Ze kunnen ook in een latere fase een inhoudelijke rol opnemen m.b.t. het clubproject. Tijdens een vraagverkennend gesprek faciliteren ze aan de hand van een template en een draaiboek een gesprek dat vertrekt vanuit een uitdaging dat het clubbestuur vooraf formuleert. In het gesprek wordt daarbij ook geluisterd naar andere perspectieven zoals dat van trainers, leden, ouders of vrijwilligers. Vraagverkenners helpen dus sportclubs in Vlaanderen vooruit door een gesprek aan te gaan met verschillende profielen binnen de club, de juiste vragen te stellen en samen met de club tot een analyse en actiepunten te komen. Het is in dit gesprek als vraagverkenner niet de bedoeling om oplossingen aan te reiken aan de club, maar om te luisteren, te verbinden en verschillende standpunten met respect voor elkaar naar boven te brengen. Ze nemen m.a.w. een neutrale faciliterende rol op. 

De opgebouwde ervaring nemen vraagverkenners mee naar de eigen organisatiewerking, net als de aangereikte instrumenten en vaardigheden. Vanuit hun rol binnen Clubgrade krijgen vraagverkenners bovendien ook een uniek overzicht van boeiende en uiteenlopende goede sportclubpraktijken die sporttakoverschrijdend verzameld worden over heel Vlaanderen. Vraagverkenners krijgen per moment dat ze begeleiden bovendien een vergoeding van 125 euro. De vergoeding wordt geregeld via het statuut verenigingswerk of kan vanuit een werkgever (federatie / gemeente / … ) gefactureerd worden.

 

Opleidingstraject Vraagverkenner

September 2019: opleiding

Deelnemers volgen in september 2019 een opleidingstraject. In het opleidingstraject kaderen we de doelstelling, wat er verwacht wordt van vraagverkenners, reiken we hen instrumenten en vaardigheden aan om zo’n gesprek aan te gaan én krijgen ze de mogelijkheid de theorie in praktijk uit te proberen bij pilootclubs. In het traject wordt ook individuele opvolging en intervisie met ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers ingebouwd.

September-oktober 2019: vraagverkenning

Vraagverkenners voeren in duo de gesprekken bij de pilootclubs. Alle vraagverkennende gesprekken worden in principe ingepland tussen 30 september en 20 oktober zodat er voldoende geoefend kan worden. Nadat alle gesprekken afgelopen zijn, wordt in de week van 21 oktober een uitwisselingsmoment tussen vraagverkenners georganiseerd.

Oktober-december 2019: casetafel

Vraagverkenners blikken met de clubs terug op het vraagverkennend gesprek. Om het niet koud te laten worden voor zowel clubs als vraagverkenners, worden de vraagverkenning en de casetafel samen ingepland met ongeveer 1 maand tijd ertussen. Na alle casetafels volgt opnieuw een uitwisselingsmoment met vraagverkenners.

Januari 2020: clubprojecten

Op de casetafel komt de club tot een clubproject waarrond ze aan de slag gaan. In de vorige groep Pilootclubs kwamen drie luiken naar boven waarrond clubs willen werken: betrokkenheid - communicatie - wie willen we zijn als club. In het opleidingstraject zal nieuw t.o.v. vorig jaar ook een module rond deze clubprojecten zitten: Wat kan je als vraagverkenner inbrengen op de casetafel? Let op: uiteindelijk kiest de club zelf waaraan ze wil werken.

Deze clubprojecten worden opgestart vanaf januari 2020.

Vraagverkenner worden?

Zit je met vragen? Geef gerust een seintje via clubgrade@vlaamsesportfederatie.be. Stap je graag mee in? Vul even het formulier in en we nemen contact met je op.

Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. We stelden hiervoor een complementair team samen:

  • Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen mee voor het uitwerken en verfijnen van de globale procesflow. Daarnaast ontwerpen en begeleiden ze het participatieve luik van dit project.
  • Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties in het team.
  • Binnen de Universiteit Gent gaat Tom De Clerck als onderzoeker aan de slag, aangestuurd door Annick Willem (strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit) & Leen Haerens (Zelfdeterminatie Theorie).
  • De Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project coördineert Clubgrade.
Gepost door: 
Pieter Hoof