Clubgrade: sportclubs én sportfederaties gezocht

De Vlaamse Sportfederatie gaat samen met federaties sportclubs duurzaam versterken in een nieuw experimenteel project “Clubgrade”. Het najaar van 2017 staat momenteel volledig in het teken van inputverzameling. In het voorjaar 2018 buigen we ons verder over deze input. We gaan bestaande ondersteuningsvormen op de juiste plaats inpassen en nieuwe ondersteuningsvormen ontwikkelen waar nodig. Dat doen we niet alleen, vanaf de start worden zowel sportclubs als sportfederaties betrokken.

Sportclubs

Binnen de experimentele fase van Clubgrade stellen we vier groepen “pilootclubs” samen. Een eerste groep, de “ontwikkelgroep”, helpt in een eerste fase bij het ontwikkelen van een meetinstrument en het ontwikkelen van ondersteuningsvormen.

 • Het meetinstrument brengt in kaart WAT een sportclub momenteel doet en HOE ze dit doet. Het meetinstrument vormt de basis voor een sportclub om zelf inzicht te krijgen waaraan je als club wil werken. Misschien ligt de focus van een sportclub meer op:
  • de neuzen in dezelfde richting krijgen?
  • trainers, leden, ouders, … zich meer thuis laten voelen op de club?
  • het stroomlijnen van de clubwerking om tot een sterke organisatie te komen?
  • een sportclub wendbaar houden om in te spelen op nieuwe uitdagingen?
 • Vertrekkende vanuit één focus wordt een uniek traject uitgestippeld met verschillende ondersteuningsvormen. In het voorjaar van 2018 helpt de ontwikkelgroep bij de ontwikkeling van de ondersteuningsvormen en levert de ontwikkelgroep feedback. Vanaf het najaar 2018 krijgt deze groep de mogelijkheid om ondersteuningsvormen effectief toe te passen binnen de clubwerking.

Heb jij de geknipte sportclub in gedachten om te helpen? Motiveer ze zeker om zich hier kandidaat te stellen t.e.m. 31 december 2017. Zit je eerst nog met enkele vragen? Neem even contact op via yves@dynamoproject.be.

Wij zoeken

… mondige sportclubs
… met (de wens voor) een langetermijnvisie/doel
… en veel goesting om voor extra beweging binnen de club te zorgen.

Geselecteerde sportclubs voor de ontwikkelgroep...

… hebben in februari – maart – april 2018 ruimte om betrokken te zijn. Reken ongeveer op 3 à 4 momenten & een 6-tal verschillende personen verspreid over die momenten (zowel binnen als buiten het sportclubbestuur). We proberen zoveel mogelijk naar de club zelf te komen en verplaatsingen tot een minimum te beperken voor sportclubs.

… krijgen vanaf het najaar 2018 de mogelijkheid effectief aan de slag te gaan met inspirerende werkvormen en doorlopen met hun sportclub een uniek traject op maat onder professionele begeleiding van verschillende experten.

Ter info: In het voorjaar van 2018 volgt een oproep voor een tweede groep sportclubs, "pilootgroep I". Deze groep gaat vanaf het najaar 2018 aan de slag met de ontwikkelde ondersteuningsvormen.

Sportfederaties

Vooraleer de ontwikkelgroep feedback levert, is er een werkgroep "Methodieken en ondersteuningsvormen" die zich vanaf februari 2018 samen met ons buigt over de verzamelde input. Deze werkgroep gaat mee reflecteren over de invulling van Clubgrade:

 • Klopt de aanpak/het algemeen kader van Clubgrade of zijn er bepaalde extra stappen nodig?
 • Welke geïdentificeerde kritische succesfactoren en drempels uit de inputverzameling zijn waar van toepassing?
 • Welke bestaande ondersteuningsvormen gaan we waar inzetten?
 • Welke nieuwe ondersteuningsvormen zijn nodig?
 • ...

We zoeken voor deze werkgroep mensen uit federaties, sportdiensten, sportclubs, enz. maar ook uit organisaties buiten de sport. In totaal komt deze werkgroep ongeveer vier keer samen in februari - maart - april 2018.

Kandidaat? 

Je kan je hier kandidaat stellen t.e.m. 31 december 2017. Zit je met vragen? Neem zeker even contact op via yves@dynamoproject.be.

Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. We stelden hiervoor een complementair team samen:

 • Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen mee voor het uitwerken en verfijnen van de globale procesflow. Daarnaast ontwerpen en begeleiden ze het participatieve luik van dit project.
 • Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties in het team.
 • Binnen de Universiteit Gent gaat Tom De Clerck als onderzoeker aan de slag, aangestuurd door Annick Willem (strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit) & Leen Haerens (Zelfdeterminatie Theorie).
 • Vanuit de Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project coördineert Yves Van Ginneken Clubgrade, aangestuurd door Pieter Hoof (sportclubondersteuning) en Sophie Cools (federatieondersteuning).
Gepost door: 
Yves Van Ginneken