"Consumptiecheque" in de maak: ook te besteden in sportclubs

De regering heeft een solidaire relancemaatregel genomen die het mogelijk maakt voor werkgevers om een "consumptiecheque" te geven aan hun werknemers, die deze kunnen besteden in de horeca, de cultuursector en sportverenigingen. De cheque zou volledig vrijgesteld zijn van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Let wel: de regels moeten nog in wetgeving vastgelegd worden. Onderstaande geldt dus onder voorbehoud van publicatie.

Consumptiecheque: wat is het en welke voorwaarden gelden er?
Als werkgever kun je voor het jaar 2020 eenmalig een cheque tot maximum 300 euro toekennen die besteed mag worden:

  • in de horecasector
  • in de culturele sector wanneer de instelling erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid
  • bij sportverenigingen voor wie een federatie erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen bestaat of die tot een van de nationale federaties behoort.

Werkgevers kunnen de consumptiecheques rechtstreeks aankopen bij de horeca zelf, bij lokale overheden, of bij de erkende uitgiftemaatschappijen: Edenred, Sodexo en Monizze.

  • De consumptiecheques kan je uitreiken tot 31 december 2020 en zijn beperkt geldig tot juni 2021.
  • De cheque wordt niet aangerekend op de maximale loonnorm voor de periode 2019-2020.

Let wel: waarschijnlijk zullen er bepaalde vrijstellingsvoorwaarden gekoppeld worden aan de toekenning van de consumptiecheque, zoals ook het geval is bij de toekenning van eco- en maaltijdcheques. De RSZ-wetgeving moet nog in die zin worden aangepast. Werkgeversfederatie Sociare neemt aan dat volgende voorwaarden voldaan zullen moeten zijn:

  • de cheque kan niet ter omzetting van een bestaand loonvoordeel
  • de toekenning gebeurt via cao of individueel akkoord
  • de cheque wordt toegekend aan iedereen of een objectieve categorie van werknemers.

De consumptiecheques zouden zowel in papieren als in elektronische vorm kunnen worden uitgegeven.

We volgen de regelgeving op de voet op en houden je op de hoogte zodra deze nieuwe regelgeving gepubliceerd is in het Staatsblad.

Bron: www.sociare.be

Gepost door: 
Pieter Hoof