Corona-update na het overlegcomité van 16/10

Na de persconferentie van de federale regering van eerder op de avond kunnen we volgende zaken melden:

 • In het persbericht van de premier lezen we volgende 2 zaken die betrekking hebben op de sportsector:
  • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
  • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.
    
 • Voor de sportbeoefening zelf blijven dus voorlopig de maatregelen van code oranje van kracht. Er zijn wel wijzigingen voor de sportkantines en publiek. De sportkantines moeten dicht vanaf maandag 19/10 en je kan vanaf maandag nog enkel met de gezinsbubbel gaan kijken naar sportwedstrijden.
   
 • De bestaande maatregelen voor code geel en oranje en de verschillende sportprotocollen worden in de loop van de komende week gescreend door het team van de Coronacommissaris Pedro Facon ism met de bevoegde minister. Hoe de klankbordgroep en VSF betrokken zullen worden is nog niet duidelijk op dit moment. De federale overheid wil de kleurencodes van sport in de aangekondigde barometer verwerken. Dit kan dus inhouden dat er mogelijks nog wijzigingen worden aangebracht aan de kleurencodes voor de sport. De bedoeling van de federale regering is om de barometer eind volgende week te presenteren. Van zodra we hier meer nieuws over hebben, zullen we dit asap communiceren.

We wachten nu – zoals steeds - de publicatie van het MB af om exact te kijken wat de impact van deze beslissingen zal zijn voor de sportsector.

 

Gepost door: 
Robin Ramakers