De beleidsnota Sport is er

Afgelopen vrijdag heeft minister Weyts zijn beleidsnota Sport gepubliceerd. Die werd, samen met de begroting Sport, ingediend om te bespreken in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 13 november

Aan het begin van de legislatuur maakt elke Vlaamse minister een beleidsnota op. In dat document geeft de minister aan hoe hij of zij voor zijn of haar bevoegdheden het regeerakkoord zal realiseren.

Het laatste document brengt nog weinig duidelijkheid voor onze federaties. VSF vroeg een overleg met minister Weyts, o.a. over de aangekondigde besparing op subsidies. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Gepost door: 
Grace Hellinckx