Delta-groep nodigt federaties uit voor symposium "goed bestuur in de sport"

De Delta-groep nodigt de bestuursleden en het management van sportbonden, lid van het BOIC, en hun liga's uit voor een symposium rond goed bestuur in de sport.

Gelieve hieronder de uitnodiging namens de Delta-groep* te vinden:

Aan de voorzitter, de secretaris-generaal, de leden van de raad van bestuur en het management van de sportbonden, lid van het BOIC, en hun liga’s.
Onderwerp : Goed bestuur voor de sportbonden, en hun liga's.
Datum: woensdag 25 april, 10:30 tot 12:30.
Plaats: BOIC-huis, Boechoutlaan 9, 1020 Brussel.

Onze hedendaagse maatschappij staat bijzonder positief ten aanzien van een transparante en open communicatie, en voor elke bestuursvorm die deze waarden uitstraalt.
Organisaties, zowel uit de profit als de non-profit, die de inspanningen leveren om deze doelstelling te implementeren getuigen van een gezonde sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid naar hun leden, publiek, media en partners.

Ook de sportbonden, mede gestimuleerd door de bevoegde ministers van sport, de sportadministraties en hun koepelorganisaties, zijn zich bewust van deze positieve trend en passen hun organisatie progressief aan in functie van de doelstelling “Goed bestuur in de sport”.

Om uw sportbond, en uw liga’s, te informeren en te betrekken bij deze evolutie hebben wij het genoegen u uit te nodigen op een toelichting rond “Goed bestuur in de sport” met volgend programma:

  • Verwelkoming door Piet Moons, inleiding tot het initiatief van de Delta-Group.
  • Pierre-Olivier Beckers, voorzitter BOIC. “Het IOC: goed bestuur is dé olympische discipline!”
  • Presentatie van het Witboek “Goed bestuur in de sport” door prof. Thierry Zintz (UCL) en toelichting van de “Barometer goed bestuur in de sport” door prof. Jeroen Scheerder (KU Leuven).
  • Panelgesprek met o.a. de heer Olivier Alsteens, lid directiecomité Nationale Loterij, mevrouw Dominique Monami, olympisch geëmailleerde en met 15 jaar ervaring als bedrijf-coach, en mevrouw Fanny D’Hondt van GUBERNA*.
  • Programma Delta-Group “Goed bestuur in de sport” tijdens de periode 2018-2021, toelichting door Erik Tamboryn en Damien Vincent.
  • Q + A.
  • Broodjesmaaltijd.

“Goed bestuur in de sport” vormt de juiste basis om progressief te evolueren richting een sport zonder geruchten en/of feiten over doping, matchfixing, grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties, … in de sport. Het consequent implementeren van méér professionalisme in de sport, o.a. via de toepassing van de principes van "goed bestuur", heeft ook tot doel om méér vertrouwen te verwerven van de diverse doelgroepen van de sport, en zal dan mogelijk ook kunnen leiden tot méér subsidies, méér partners maar eveneens méér leden en supporters.

Via deze weg wensen wij, samen met u allen, te kunnen blijven focussen waar het u en ons om gaat: "de sport en de sporter".

Met dank voor jullie gewaardeerde aanwezigheid.

Ik schrijf me in voor 20 april => Gebruik volgende link https://fr.surveymonkey.com/r/6572TJB

Namens de Delta-Group.

Piet Moons en Thierry Zintz

 

*De leden van de Delta-Group zijn: Marcel Ceulemans - Piet Moons - Didier Rotsaert – Jeroen Scheerder – Erik Tamboryn – Damien Vincent – Thierry Zintz.
Het Witboek “Goed bestuur in de sport” kwam tot stand met de steun van het Fonds Baillet Latour, en met de medewerking van het BOIC en GUBERNA*, het instituut voor bestuurders van bedrijven en non-profit organisaties.

Gepost door: 
Sophie Cools