Digiboek met resultaten van vier jaar onderzoek naar sportbeleidsthema’s in Vlaanderen

Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport onderzocht tussen januari 2012 en 30 juni 2016 een grote diversiteit aan sportthema’s uit het Sport voor Allen- en topsportbeleid. De resultaten werden gebundeld en gepubliceerd als digitale publicatie.

Het digiboek “Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk” biedt recente en onderbouwde informatie over onderwerpen als sportparticipatie, vrijwilligerswerk door kansengroepen, fysieke activiteit en fitheid bij jongeren, volwassenen en senioren, lichte organisatievormen in sport, het belang van schoolsport, samenwerking in buurtsport, carrièretransities en talentdetectie bij topsportatleten, sport en tewerkstelling, het belang van sportevents...

De verschillende bijdragen zijn meer dan wetenschappelijk onderzoek. Er is bijzondere aandacht voor de praktische aanbevelingen en concrete tips voor het sportveld en beleid.

"Sport in Vlaanderen onderzocht" is het resultaat van onderzoek van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport, een samenwerkingsverband tussen toonaangevende sportonderzoekers van de universiteiten van Brussel, Gent en Leuven. Zowel kortlopend ad-hoconderzoek als vierjarige projecten werden in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd.

Het digiboek kan je downloaden als e-book of als pdf in de KICS databank.

Gepost door: 
Grace Hellinckx