Dimona-aangifte voor 25-dagenregeling vanaf 2017?

Wordt de Dimona-aangifte binnenkort verplicht wanneer je iemand onder de 25-dagenregeling of de "artikel 17" regeling tewerkstelt? Volgens een huidig wetsontwerp wel. 

De Dimona-aangifte zou de huidige specifieke aangifte via de website van de FOD Sociale Zekerheid vervangen vanaf 1 januari 2017. 

Werkgevers zouden vanaf dan per werkdag in de 25-dagenregeling een Dimona-aangifte moeten doen, en hierbij het nieuwe werknemerstype "A17" moeten selecteren. Bij overschrijding van de 25-dagengrens, zou de werknemer ook een automatisch bericht krijgen. 

Werkgevers die enkel via de 25-dagenregeling mensen tewerkstellen, en dus geen RSZ-nummer hebben, zouden zich eerst moeten identificeren via een onlinedienst (WIDE) om een tijdelijk RSZ-nummer te ontvangen. 

Wij houden jullie in de loop van de volgende weken op de hoogte van de definitieve stand van zaken hierover.

Gepost door: 
Geraldine Mattens