Laat je sportclubs deelnemen aan een traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub"

Eén van de voornaamste uitdagingen waar sportclubs mee worstelen, is het vinden en motiveren van vrijwilligers. Hoe zorg je voor voldoende helpende handen in je club? En hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers met plezier terugkomen? Het begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" helpt je club om deze uitdagingen aan te gaan. Sinds 1 november kunnen alle clubs inschrijven voor deelname in 2018!

Het Dynamo Project organiseert volgend jaar een vijftal begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" voor sportclubs in samenwerking met verschillende partners (sportfederaties/sportdiensten). Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke workshops, waaraan steeds 12 sportclubs kunnen deelnemen. Een traject duurt ongeveer een jaar. Om de verplaatsingen voor de deelnemende clubs zo klein mogelijk te maken, worden de trajecten geografisch gespreid over Vlaanderen.

De deelnemende clubs worden met veel enthousiasme aangestuurd en begeleid in samenwerking met de organisatie "Vrijwilligerswerkwerkt". Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze de sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Doelstelling? Meer vrijwilligers sterker binden aan de club. Het 6-stappenplan zet de theorie steeds onmiddellijk om in de praktijk.

  1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1: De vrijwilligersverantwoordelijke)
  2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2: De betrokkenheidscirkels)
  3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3: De FLEXIVOL-receptie)
  4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4: Het vrijwilligersmanifest)
  5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5: De bollen van het vrijwilligersbeleid)
  6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6: Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub)

Sinds 1 november 2017 kunnen alle geïnteresseerde clubs zich inschrijven voor de nog beschikbare plaatsen in één van de trajecten in 2018. Je clubs vinden alle informatie op www.dynamoproject.be/vvsc2018.

Vragen? Contacteer Pieter Hoof op 09 243 12 96 of pieter@dynamoproject.be.

Gepost door: 
Pieter Hoof