Een nieuw beleidsplan!

VSF heeft haar nieuwe beleidsplan klaar voor de periode 2018-2020. Het bestuur en de medewerkers hebben het afgelopen jaar actief de denkoefening gemaakt: waar ligt de toekomst van VSF?

Tijdens een denkdag begin dit jaar hebben ook onze leden waardevolle input gegeven. Intussen zijn onze strategische keuzes gemaakt. Met de nieuwe beleidsacties willen we inspelen op thema's waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen. We geven prioriteit aan wat jullie bezighoudt, remt en stimuleert. Zo werken we samen aan een sterkere, relevante sportsector. 

Lees verder over onze 4 hoofddoelstellingen in dit artikel.

 

Gepost door: 
Grace Hellinckx