Ethisch sporten in het beleidsplan

Op 8 juni 2020 werd het Vlaams Dopingtribunaal omgevormd tot het Vlaams Sporttribunaal. Deze naamswijziging betekent meteen ook een uitbreiding van de bevoegdheden: het Vlaams Sporttribunaal zal fungeren als een tuchtorgaan in het kader van grensoverschrijdend gedrag. Federaties kunnen ervoor kiezen om aan te sluiten en het Vlaams Sporttribunaal deel te laten uitmaken van hun tuchtrechtelijk systeem.

In het voorjaar gaf ICES een uiteenzetting over alle beleidsmaatregelen die vanaf 2021 decretaal verplicht worden. Heb je nog inspiratie nodig voor je beleidsplan, neem dan zeker even deze presentatie van ICES door. Heb je nog vragen hierover, contacteer ICES via info@ethischsporten.be.

Gepost door: 
Lien Berton