EU Werkplan Sport 2017-2020 goedgekeurd

De ministers van Sport van de EU-lidstaten bepaalden prioriteiten voor de huidige beleidsperiode. Momenteel lopen er ook drie EU-oproepen voor de financiering van sportprojecten.

Op 23 mei werd het EU Werkplan Sport 2017-2020 goedgekeurd door de 28 EU-lidstaten. De ministers voor sport van de EU beslisten hierbij dat de prioriteiten van de EU op vlak van sport tot 2020 zijn:

  • sport en samenleving
  • de economische dimensie van sport
  • integriteit in de sport

Het werkplan bepaalt, naast de prioriteiten, ook wat de werkmethodes en de verantwoordelijkheden zullen zijn. Je vindt de belangrijkste informatie terug vanaf blz. 12 van dit werkplan.

Met EU Sport Link volgt de VSF dit werkplan mee op, o.a. via een 6-maandelijks overleg met de Vlaamse overheid. EU Sport Link is het kenniscentrum en de belangenbehartiger op vlak van sport en de EU voor de leden van de VSF; om hun kansen binnen het EU-beleid, en het Vlaams EU-beleid, maximaal te benutten.

3 EU-oproepen voor de financiering van sportprojecten

Details van de Erasmus+ Sport projecten die op 1 januari 2017 startten

De EU publiceerde een gedetailleerde beschrijving van de 140 Erasmus+ Sport samenwerkingsverbanden die startten op 1 januari 2017. Voor wie in 2018 een project wil indienen of partner wil zijn in een project, is dit een leerrijke tool. Voorbeelden van Vlaamse clubs en federaties die je in dit detail vindt zijn: Rudyco Cycling Team (International Talent Development Project - blz. 26), de VSF (National Sports Governance Observer’ - blz. 72) en VlaS (European Traditional Sports and Games Platform - blz. 78).

Op onze website vind je meer succesvolle voorbeelden van Europese sportprojecten, waar ook Vlaamse sportclubs en -federaties aan deelnamen.

Gepost door: 
Grace Hellinckx