G-sport Vlaanderen vzw brengt drempels en uitdagingen voor sporters met een handicap in kaart

Afgelopen jaar liet G-sport Vlaanderen vzw de sportparticipatie van personen met een handicap onderzoeken. Ze schuiven de resultaten naar voor in een interessante brochure.

De opdracht voor KU Leuven was duidelijk: "Onderzoek de sportparticipatie van personen met een handicap in Vlaanderen". Hierover waren namelijk tot voor kort geen cijfers beschikbaar.

G-sporters zijn sporters met een handicap die dagelijks vol overgave sporten en bewegen… maar hoeveel G-sporters zijn er in Vlaanderen?
Hoe is de verdeling per handicapgroep? En vooral: welke drempels ervaren personen met een handicap om de stap naar sport te zetten?
Deze en vele andere vragen kwamen aan bod in het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de G-sportparticipatie in Vlaanderen.

Enkele opmerkelijke resultaten die voortkomen uit het wetenschappelijk onderzoek:

  • Personen met een fysieke handicap maken de grootste groep uit van de sporters met een handicap (45,7%), gevolgd door personen met een verstandelijke handicap (19,9%), personen met een autismespectrumstoornis (14%), personen met een visuele handicap (8,2%), personen met een psychische kwetsbaarheid (6,7%) en doven en slechthorenden (5,5%).
  • 35,9% van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar niet gesport te hebben. Dit is de doelgroep die potentieel nog overtuigd kan worden van het belang van sportbeoefening.
  • De populairste sporten bij G-sporters zijn achtereenvolgens zwemmen, recreatief fietsen, wandelen, fitness en voetbal.
  • De voornaamste motieven voor personen met een handicap die regelmatig sporten: er plezier aan beleven, gezondheidsoverwegingen en samen sporten met vrienden.
  • De voornaamste drempels die er zijn om te sporten zijn: de aandoening die hinderlijk is voor de persoon in kwestie, de afhankelijkheid van anderen om tot op de sportlocatie te geraken, te moe zijn, niet voldoende vaardig zijn of de extra hulp die nodig is tijdens het sporten.

Deze en nog veel meer interessante informatie kan je vinden in de brochure "G-sportparticipatie in Vlaanderen".

Greet Dupain, manager van G-sport Vlaanderen vzw, is enthousiast om met de resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan: “De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de beeldvorming en de integratie van personen met een handicap binnen de sportsector en binnen de samenleving. Een verdienste van iedereen die actief bezig is met G-sport. Door het wetenschappelijk onderzoek leggen we nu bestaande pijnpunten bloot. Zo worden de drempels van vandaag de uitdagingen van morgen. G-sport Vlaanderen vzw werkt op basis van de resultaten van het onderzoek een actieplan uit om sporters met een handicap nog beter een duurzame sporttoekomst te bezorgen.”

Gepost door: 
Tine Van Bossuyt